Okolí Černé louky dokonale představuje transformaci Ostravy z hornického města v moderní metropoli – nejprve halda, pak horská dráha, ze které jste po jízdě vystoupili pokrytí uhelným prachem, nenápadný cíl procházek Ostravanů i muzeum miniatur. Naplněním potenciálu území na břehu Ostravice, které přes Karolinu propojí centrum a DOV, jsou naše dvě budovy městského univerzitního kampusu. Dokončeny by měly být 10. září.

V kampusu Ostravské univerzity, který se skládá z Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Klastru umění a designu, budou mít studenti výborné podmínky pro sport, koncertování i výstavy. Vše propojí živý prostor mezi oběma budovami, kterému dominuje schodiště s výhledem podobným tomu z dávné horské dráhy, jen místo prachu si z něj odnesete střípky z konverzací posedávajících skupinek studentů.

Fotoreportáž ze stavby City Campusu Černá louka připravila kancléřka Ostravské univerzity Monika Šumberová.

Unikátní běžecký ovál ve třetím patře, v patře s výzkumnými laboratořemi lidského pohybu.

 

Hala míčových sportů.

 

Tady bude vnitřní lezecká stěna, zasahuje přes tři patra.

 

Prostor pro trampolíny.

 

Průhledy na venkovní sportoviště.

 

Předsálí před vstupem do haly míčových sportů s průhledy do krajiny.

 

Architekti mysleli i na nejrůznější průhledy z chodeb do haly míčových sportů.

 

Výhledy jsou typicky ostravské, unikátní, industriálně krásné.

 

Výhled na venkovní sportoviště. Jsme rádi, že se nám podařilo zachovat tolik vzrostlé zeleně.

 

Jeřáby v sérii. Konečně je v Ostravě stavebně rušno a jsem ráda, že Ostravská univerzita k tomu přispívá.

 

Ani jedna místnost nebude temná. Světlovod v jedné z nich.

 

Některé místnosti mají i vnitřní terasu.

 

Konečně jsem se mohla projít po „zavěšeném“ oválu. Běh v třetím patře s těmito výhledy bude zážitek sám o sobě.

 

A běžecký ovál bude i na střeše.

 

S Ostravicí na dosah.

 

Venkovní sportoviště jsou téměř hotová.

 

Výhled na novou budovu naší Fakulty umění, Klastr umění a designu.

 

Schodiště, po kterém vyběhnete přímo do výzkumných laboratoří lidského pohybu, nebo na střechu anebo jej můžete využít jako hlediště. Připravujeme mnoho zajímavých venkovních kulturních akcí.

 

Ochutnávka komorního sálu pro naše hudebníky. Právě se betonuje hlediště.

 

Fakulta umění se nese v duchu beton-sklo-čisté linie. Tady jsme v atriu budovy, které obklopují čtyři patra unikátních hudebních učeben a cvičeben. Některé budou mít i 24hodinový provoz.

 

Jedna z místností pro individuální hudební přípravu s 24hodinovým provozem.

 

Průhledy z Fakulty umění na budovu „sportu“.

 

„Vnitřnosti“ technologického zázemí.

 

Akustika na prvním místě. Tlumiče zvuku na vzduchotechnice a také sedmdesáticentimetrové zdi složené z několika různých vrstev. Ani tón nesmí proniknout z jedné místnosti do druhé.

 

Budoucí galerie s oknem v patře, aby co nejvíce plochy zůstalo pro výstavní účely.