Z šetření společnosti STEM/MARK vyplynulo, že kromě školství, státní správy a v oblasti služeb se absolventi filozofických fakult nejčastěji uplatňují překvapivě v bankovnictví a v zahraničních firmách, a to zejména díky znalosti jazyků a měkkým dovednostem (tzv. soft skills). Právě jazykové kompetence a komunikační schopnosti patří mezi nejžádanější dovednosti našich absolventů. Zaměstnavatelé dále oceňují, a u absolventů očekávají, schopnost zvládat stres, pracovat v týmu, schopnost učit se novým věcem, samostatnost, praktičnost a alespoň krátkou praxi už během studia. Filozofická fakulta OU spolupracuje s celou řadou potencionálních zaměstnavatelů nejen v Moravskoslezském kraji a v mnohém jim vychází vstříc nabídkou předmětů i doprovodných modulů, které se výrazně orientují na požadovanou praxi.

Humanitky.cz jsou inspirativní rozhovory s našimi absolventy
Kde všude se absolventi humanitních a společenských věd nejčastěji uplatňují, se můžete dočíst na nových webových stránkách humanitky.cz, které vznikají v rámci Centralizovaného rozvojového projektu programu MŠMT ČR „Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd“, na němž se podílí kromě Ostravské univerzity také Univerzita v Hradci Králové a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Součástí tohoto projektu proběhlo rovněž sociologické šetření, do něhož se zapojila více než tisícovka firem s 5 a více zaměstnanci. Komplexní výzkum zaměřený výhradně na absolventy humanitních a společenskovědních oborů doposud nebyl zpracovaný. Data získaná z tohoto průzkumu jsou proto poměrně unikátní a jsou vynikajícím zdrojem informací pro další strategii fakult při plánování nabídky studia.

Šetření potvrdilo, že absolventi humanitních a společenských věd tvoří téměř 60% všech zaměstnaných vysokoškoláků. V některých oborech, jako je například školství nebo některé typy služeb, je dokonce zaměstnavatelé považují za nenahraditelné. Přečtete-li si rozhovory na humanitky.cz, zjistíte, že škála uplatnitelnosti je poměrně široká a absolventi nemají problém najít práci odpovídající jejich vzdělání a schopnostem. Podle očekávání dominují středoškolští učitelé, pracovníci ve státní správě a v médiích. Pro uchazeče o studium, studenty i absolventy humanitních fakult je pozitivní zejména fakt, že tři čtvrtiny zaměstnavatelů, u kterých mohou nalézt uplatnění, uvádějí, že chystají v příštích třech letech nábor lidí se společenskovědním vzděláním. Studium na Filozofické fakultě OU se z toho důvodu jeví jako poměrně perspektivní.