Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Pracovní skupina na zpracování obrazu (working group on image processing) společenství EUSFLAT (European society for fuzzy logic and technology) organizovala při konferenci EUSFLAT 2017 pořádané v polské Varšavě soutěž “EUSFLAT 2017 Competition on Edge Detection” na detekci hran v obraze. Hrany jsou v obrazu (tedy například na fotografii) reprezentovány výraznými přechody v barvě nebo její sytosti a slouží jako základ mnoha algoritmů zpracování obrazu v počítačovém vidění. Cílem soutěže bylo navrhnout algoritmus, který určí v obrazu polohu těchto hran tak, aby se v co největší míře shodovala s tzv. ground true, tedy s informací, která byla dodána např. lidským expertem a lze ji považovat za pravdivou. Pro zadání soutěže byla vytvořena sada obrazů, kdy pro každý byly nejdříve ve specializovaném počítačovém programu do prostoru umístěny objekty se známými hranami a teprve poté byla takto připravená scéna vykreslena do výsledných obrazů. Sada takto vykreslených obrazů sloužila jako zadání pro soutěžící, zatímco původní zachycení scény reprezentovalo správné řešení- ground true.
Soutěže se účastnily týmy napříč Evropou. Vítězný algoritmus, jenž poskyt ohodnocení hran nejvíce shodné s ground true obrazy, byl vyvinut duem ze skupiny zaměřené na zpracování obrazu z ÚVAFM, doktory Petrem Hurtíkem a Markem Vajglem. Jejich přístup je založený na alternativní reprezentaci obrazu – “fuzzy obrazem”, jehož autorem je první ze jmenovaných a který byl také dílčí části jeho dizertace. Fuzzy reprezentace obrazu umožňuje lépe zachytit vazby jednotlivých sousedících pixelů v obrazu a vnímat tak obraz obdobně, jako jej vnímá člověk. Přístup založený na této reprezentaci, který autoři představili, nejen že zvítězil s velkým náskokem kvalitativně, ale také své rychlosti zpracování umožňuje zpracovávat stovky obrazů za vteřinu.


V rámci stupně vítězů se na třetím místě umístil také doktorand katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Vojtěch Molek, který se specializuje na použití hlubokých neuronových sítí, které aplikoval i v této soutěži. Vzhledem k tomu, že jeho samostatná vědecká práce jako doktoranda pouze začíná, je umístění skvělým výsledkem a překonalo  renomované mezinárodní týmy s účastí profesorů. Všem oceněným srdečně blahopřejeme.