Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Kdy: 1. listopadu 15.30-18.00 / Kde: Klub Atlantik
Na našem druhém setkání se můžeme těšit na sinoložku Olgu Lomovou (FF Univerzity Karlovy) s tématem „Čínské umění na rozhraní kultur – poezie, kaligrafie, tušová malba“ (přednáška představí vysoké umění tradiční Číny v kontextu života někdejší literátské společnosti, přiblíží recepci čínského umění v Evropě od konce 19. století, kulturní odlišnosti obou prostředí a způsoby jejich překonávání) a amerikanistku Karlu Kovalovou (FF Ostravské univerzity), která nám v příspěvku „Nejen o (b)arvě nachu“ vyloží prózu afroamerických autorek.
Setkání uzavřou vystoupení Julie JankovéKateřiny Kyjovské k efektivnímu využití uměleckých projevů ve výuce historie.
Kontakt: Martin Tomášek (martin.tomasek@osu.cz) a Comenius Ostrava (pro členy facebookové skupiny)
POZOR !!!
V 18.00 se v Antikvariátu a klubu Fiducia uskuteční druhá přednáška prof. Lomové nazvaná “Pohled do rozporuplného světa – nad českými překlady děl moderních čínských autorů
Olga Lomová je česká sinoložka a překladatelka z čínštiny. Ve své práci se zaměřuje na čínskou raně středověkou (tchangskou) literaturu, překládá i moderní díla. Věnuje se publicistice, píše mimo jiné do Literárních novin a Respektu. Jejím významným počinem je komentovaný překlad zhruba čtvrtiny S’-ma Čchienových Zápisků historika (2012), na kterém pracovala deset let.
Srdečně zveme na obě akce!

Stáhnout (PDF, 129KB)