Moderní budovy City Campusu jsou řešeny s ohledem na ekologii a hospodárnost spotřeby energie. Fakulta umění je především navržena jako objekt s minimální energetickou náročností. Spadá do kategorie B, což je objekt velmi úsporný. „Znamená to, že objekt nepotřebuje tolik energie pro vlastní provoz. Pro nucené větrání provozních částí, jako jsou učebny, vstupní prostory, chodby, komorní sál a zázemí, jsou navrženy vzduchotechnické jednotky s rekuperací, které ohřívají, popřípadě chladí, distribuovaný vzduch při jeho výměně a tím udržují potřebné klima v objektu. Samozřejmostí je použití úsporných LED světelný zdrojů v interiéru. Objekt je navržen s prosvětlenými plochami skrz okna ve fasádě a středovým světlíkem, což umožní minimální potřeby osvětlení během dne,“ popisuje Ondřej Fabián z ostravského projektového studia Kania.

Objekt je navržen s prosvětlenými plochami skrz okna ve fasádě a středovým světlíkem, což umožní minimální potřeby osvětlení během dne.

Budova Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví má z velké části „zelenou střechu“, která se bude zavlažovat dešťovkou. Ta je sváděna ze střech do akumulační nádoby a zpětně se s ní zalévá nejen trávník na střeše, téct bude také do všech toalet v budově.

foto: červenec 2022

foto: červen 2022

Jak je to vůbec s regulací tepla v budově s tolika skleněnými plochami? „Předně je to tak, že se budova sportu navenek jako celoprosklená ‚jen tváří‘, většina jejích stěžejních funkcí jako sportovní hala, tělocvičny, laboratoře nebo posluchárny je umístěna v prostorách s minimem prosklených ploch. Prosklení najdete převážně na chodbách a ve shromažďovacích prostorách,“ upřesňuje inženýr Pavel Hynčica z architektonického studia Simona, které charakteristickou budovu s oválem na střeše navrhlo. Dodává, že dojem velkých ploch oken vytváří i běžecký ovál ve čtvrtém patře, ve skutečnosti však okna netvoří ani polovinu okruhu.

Většina vnějšího pláště je řešena jako sendvič z plných izolačních stěn, před kterými je kalené probarvené sklo. Největší část těchto plných ploch je navíc umístěna na jihozápadě, kde je budova nejvíce tepelně namáhaná. Prosvětlení laboratoří, které jsou umístěny uvnitř oválu je řešeno přes běžeckou dráhu, atrii nebo světlovody. Prosklené části pláště jsou pak z izolačních trojskel s odrazovou vrstvou, která průnik tepla minimalizuje. Šikmé prosklené plochy jsou navíc doplněny potiskem skel a pevnými stínícími lamelami.

Obě budovy jsou propojené tak, aby šlo využívat teplo a elektřinu, vyrobenou v budově sportu i v budově umění.

Kampus má šetrné energetické systémy. Zdroji tepla a chladu v budově sportu jsou kogenerační jednotky, tepelná čerpadla a plynová kotelna s kogeneračními kotli. Zejména kogenerační jednotka umožňuje hospodárný provoz při současné výrobě vlastní elektrické energie a tepla.

foto: červen 2022

„Obě budovy jsou propojené tak, aby šlo využívat teplo a elektřinu, vyrobenou v budově sportu i v budově umění,“ zdůrazňuje efektivní řešení Pavel Hynčica. Většina prostor je větraná pomocí rekuperačních jednotek a systém řízení budovy také umožňuje ekonomické předchlazení vybraných prostor zejména v nočních hodinách.