Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

O naší Přírodovědecké fakultě se ví, že pořádá imatrikulace studentů prvních ročníků netradičně… Osvědčilo se nám to a proto jsme v tomto duchu pokračovali i letos. Studenti prvních ročníků PřF OU složili svůj slib, kterým zpečetili své odhodlání být dobrými studenty a respektovanými členy naší akademické obce. Svůj proslov ke studentům přednesl jak děkan PřF OU Jan Hradecký, tak proděkan pro vnitřní a vnější vztahy Tomáš Drobík, který všem zúčastněným studentům popřál na závěr těmito slovy: “Imatrikulace je pouze začátkem skvělé etapy vaší jízdy životem studenta. Přeji vám, ať se vám při studiu daří a rozvinete naplno svůj potenciál. Vždy se řiďte sloganem: Always look on the bright side of Science!”
Takže naši milí prváci: “Na shledanou u promocí!” 🙂