Ústřední linkou festivalu je představení technologie umělé inteligence (AI, tedy zkratka pro anglický výraz Artificial intelligece) v návaznosti na aktuální dění. Dny AI jsou pro všechny, kteří se zajímají o AI a její využití. Nabídnou přednášky, workshopy, prezentace i zajímavý doprovodný program.

Program Ostravské univerzity na Dnech AI můžete od 15 hodin sledovat také online. Přenos najdete na tomto odkaze: https://cesnet.zoom.us/j/95518262876.

Atraktivní příspěvky Ostravské univerzity představí umělou inteligenci v netradičních souvislostech, napříč obory lidské činnosti a v různých kontextech. Konkrétní případy využití AI vás mile překvapí a inspirují. Studenti či učitelé, umělá inteligence má velkou budoucnost, věnujte jí svou zaslouženou pozornost –⁠ třeba právě na Dnech AI 24. října od 15 hodinAule Ostravské univerzity.

Dny AI na Ostravské univerzitě
24. 10. od 15:00
Budova B, Českobratrská 16 | Aula

Data jsou pro AI jídlo. Jaké suroviny použít, ať si AI pochutná?

AI je realizována pomocí hlubokých a složitých neuronových sítí s miliardami parametrů, které je nutné správně nastavit. Protože toto nastavení neumíme realizovat analyticky, musíme neuronovým sítím opakovaně předkládat obrázky a učit ji. Data jsou tak alfa a omega. Možná jste už slyšeli o síti, která černochy označuje jako opice nebo hororovou scénu hodnotí jako pěkný den na pláži. I zde jsou důvodem data, která jsou na vstupu chybně anotována. Během přednášky vám kromě těchto fatálních případů představíme také velké datasety, s kterými pracujeme v různých úlohách, ukážeme vám, jak si uměle zvyšujeme počet dat a co děláme s vadnými vstupními daty. Přednáška je vhodná pro úplné laiky, kteří tak získají obecný přehled, stejně tak pro poučené jedince, kteří se dozví jak na obtížně řešitelné problémy.

Přednášející: doc. Mgr. Petr Hurtík, Ph.D. (IRAFM, OU)

Jak nás může AI oklamat a jak jí to můžeme vrátit?

Člověk není v žádném případě neomylný. Do jaké míry to platí i o AI? Kde jsou její slabiny nebo naopak její silné stránky? Jakým způsobem lze AI oklamat a jakým způsobem dokáže AI oklamat nás? Jak nám může AI ublížit a proč by to dělala? Odpovědi nejen na tyto otázky přineseme v druhé přednášce. Tím, že pochopíme, jak nás může AI oklamat a pochopíme její slabiny a silné stránky, si vytvoříme ucelenější obranu a etický rámec jejího použití. Ukážeme, jak rozpoznat sofistikované podvrhy deep fakes, které mohou mít zásadní dopad na naši společnost. Otevřeme diskuzi o nutnosti označovat data generovaná neuronovými sítěmi.

Přednášející: Ing. Petr Dvořáček (IRAFM, OU)

AI jako obchodník

Velkou část transakcí na burzách provádíme algoritmicky. Tradiční přístupy, včetně lidských obchodníků, využívají široké spektrum indikátorů. Existuje typ AI, který by dokázal zpracovávat data ve tvaru ceny měnící se v čase? V této přednášce se podíváme na koncepty reinforcement learning a zpracování časových řad. Mimo jiné si ukážeme, jak moderní přístupy využívají například data ze sociálních sítí nebo vyjádření členů bankovních rad na tiskových konferencích.

Přednášející: Mgr. Vojtěch Molek, Ph.D. (IRAFM, OU)

Praktické real-time ukázky

Klíčovým krokem většiny systémů pro zpracování obrazu je jeho segmentace. Segmentovaný obraz následně využíváme pro rozpoznávání objektů a jejich další zpracování. V průběhu let jsme pracovali s mnoha rozličnými segmentačními metodami, od nejjednodušších algoritmů až po ty velmi složité. Od obecných postupů až po ty specializované vyvíjené pro konkrétní úlohy. V poslední přednášce s praktickými ukázkami vám ukážeme real-time segmentaci scény, detekci lidí a polohy jejich kloubů nebo rozpoznání věku a nálady lidí.

Mgr. David Adamczyk (IRAFM, OU)