Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Workshop zaměřený na techniku práce s hlasem a praktický rozvoj komunikačních dovedností využitelných jak ve škole, tak i na veřejnosti povedou Eva Moravčíková (EDUCAnet Ostrava) a Martin Tomášek (Ostravská univerzita).
Těšíme se na viděnou a na Vaše zkušenosti s tímto při přípravě učitelů víceméně opomíjeným tématem.