Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Chcete se podílet na řešení současných celospolečenských problémů a jste odborníkem zejména v oblasti životního prostředí a zemědělství? Není vám cizí hodnocení už existujících projektů a rádi stojíte za vznikem něčeho nového? Technická agentura ČR shání nové externisty, kteří pomohou přiblížit výzkum v ČR k ještě větším úspěchům.
Jako hodnotitel můžete získat nejen finanční odměnu, ale také kontakty na další odborníky v dané oblasti. Pokud chcete vědět, jaká je náplň práce oponenta posudků a co všechno musíte udělat pro to, abyste se jím mohli stát, prostudujte si informace na stránkách TA ČR. Celý proces hodnocení probíhá on-line prostřednictvím informačního systému ISTA, kde vyplníte registrační formulář, přiložíte odborný životopis a v případě, že se objeví projekt spadající do vašeho vědního odvětví, dostanete nabídku na vypracování posudku. Ten pak zpracováváte přímo ve výše zmíněném systému ISTA.
V případě dotazů se mohou zájemci obracet se svými dotazy na email hodnotitele@tacr.cz.