Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Podobně jako DNA, i literární texty následují určitý vzor opisování se začleněním změn, a my jsme úspěšně aplikovali úplně stejné počítačové metody používané v evoluční biologii ke studiu historie opisování několika souborů rukopisů od Canterburských povídek až po Bibli,“ vysvětluje Howe. Podobné metody se aplikují také ve studiu lidových pohádek nebo perských koberců. „Zastávám názor, že tato evoluční metodologie je široce využitelná za hranicemi čistě biologických systémů,“ dodává.
„Tak jako pravidelně pořádáme Science café, kde přední vědci a pedagogové Ostravské univerzity prezentují zajímavou, odlehčenou formou oblasti své činnosti, budeme na půdu naší univerzity zvát významné, světově uznávané osobnosti z českých i zahraničních univerzit. Jsem velice rád, že cyklus univerzitních kolokvií zahájí právě profesor Howe. Je tím nejlepším příkladem vědců, které bychom do Ostravy rádi přiváželi – jedinečná oblast jeho zkoumání propojující v sobě biologii a historii a profesorovo umění podat toto téma poutavou formou je pozvánkou na toto kolokvium sama o sobě,“ míní rektor univerzity prof. Jan Lata.
Profesor Chris Howe se zabývá biochemií fotosyntézy již přes třicet let. V současnosti tým jeho laboratoře pracuje na využití řas pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Howe je členem „Science in Culture Advisory Group“ (Poradní skupina pro vědu v kultuře)  v „UK’s Arts and Humaniities Research Council“ (britská Rada pro výzkum umění a humanitních věd).
Návštěva profesora Howea na Ostravské univerzitě se uskuteční díky projektu OP VK Okna vědy dokořán (CZ.1.07/2.3.00/45.0004).