Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jak už vyplývá ze samotného názvu, projekt byl zaměřen na seniory. Cílem bylo získat audioknihy pro klienty, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu již nemohou číst klasické knihy. Projekt byl realizován v organizaci Domov pro seniory Kamenec. Podíleli se na něm studenti Marek Janáček, Michaela Halfarová, Michaela Řeháčková a Veronika Czerniková. Na základě rozhovorů s klienty studenti zjistili, že senioři i přes svůj věk velmi rádi čtou, ale bohužel již někteří kvůli zdravotním problémům číst nemohou. Zrodila se tedy základní myšlenka projektu. Jak jej ale realizovat? Objevil se zajímavý nápad. Proč nevyměnit knihu za audioknihu? Lidé mají doma spoustu nepotřebných knih, které jim roky leží v knihovničce, nebo dokonce ve sklepě, a přitom by mohly být ještě k užitku. Studenti tedy uspořádali sbírku nepotřebných knih, a to jak na Fakultě sociálních studií, tak i v samotné organizaci Domov pro seniory Kamenec. Po úspěšné sbírce studenti realizovali písemnou anketu, o jaké tituly by klienti měli zájem. Nepotřebné knihy byly poté prodány do antikvariátů a celkem bylo vysbíráno 798,-Kč. Utržené peníze studenti použili k nákupu 4 audioknih a dále CD, na které nahráli další 4 audioknihy, které dostali darem ve formátu mp3 a které bylo nutné převést na CD. Dále získali darem novou originální audioknihu v CD podobě. Celkem se tedy studentům podařilo shromáždit 9 audioknih. Samotné předání audioknih klientům proběhlo 23. listopadu 2015 ve společenské místnosti Domova pro seniory Kamenec. Projekt se v Domově pro seniory Kamenec setkal se samými pozitivními ohlasy, a to nejen ze strany klientů, ale i samotné sociální pracovnice. Tímto bychom rádi poděkovali této organizaci za spolupráci.
Studenti 2.ročníku navazujícího studia Sociální práce, FSS OU                                                                                                                      Fotka Kamenec 2