Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V pondělí 14. května 2018 od 9.00 do 11.30 hod proběhla v učebně A125 Studentská vědecká konference Katedry informatiky a počítačů PřF OU. Konference se zúčastnilo se svými příspěvky šest studentů doktorského studia, většina z nich v prvním ročníku, a dále jeden student třetího ročníku bakalářského studia.
Příspěvky hodnotili pedagogové Katedry informatiky a počítačů PřF OU dr. Petr Bujok, dr. Pavel Smolka a doc. Eva Volná. Jako nejlepší byl oceněn příspěvek nejmladšího účastníka Lukáše Kozáka na téma Monitorování a analýza tvaru lebky pomocí WebGL.
Všechny přednesené příspěvky byly kvalitní, a proto byly navrženy k publikování ve sborníku z konference International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, kterou spolupořádá Katedra informatiky a počítačů PřF OU v září 2018, a kromě toho byly navrženy na ocenění mimořádným stipendiem.

Účastníci:

  • Lukáš Kozák – Monitorování a analýza tvaru lebky pomocí WebGL,
  • Michal Jalůvka – Human-robot interaction v reálném čase,
  • Marek Malina – Návrh architektury pro mapování vnitřního prostoru,
  • Ondřej Pektor – Využití metod shlukové analýzy pro systém hodnotící profesní kompetence,
  • Milan Zenka – Správa a vývoj IDS Colander,
  • Daniel Švábek – Subsumption Architecture in LEGO Mindstorms EV3,
  • Jiří Matula – User Stories through DEMO Methodology.