Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V pondělí 12. 9. byla za účasti řady hostů slavnostně otevřena nově postavená část objektu v areálu na ulici Fráni Šrámka v Ostravě – Mariánských Horách. Stavební práce byly ukončeny v letních měsících a fakulta tak získala nové, moderně vybavené a architektonicky neotřelé prostory, jejichž součástí jsou 4 nové učebny pro kvalitní odbornou výuku – aula pro 70 studentů, seminární místnost pro 40 studentů a dvě specializované učebny pro výuku katedry výtvarné výchovy (sochařská dílna a ateliér malby).
Vybudování nových 30 krytých a 70 venkovních parkovacích míst řeší současně jak nevyhovující obslužné zázemí areálu, tak i nedostatek parkovacích míst pro občany bydlící či pracující v blízkém okolí. V souvislosti se stavbou nové budovy byla realizována také úprava vnitřního traktu vybudováním atria s labyrintem, které bude sloužit studentům, vyučujícím i zaměstnancům jako relaxační
a klidová zóna.
Mezi hosty slavnostního otevření byli přivítáni zejména zástupci vedení Ostravské univerzity, stavební společnosti FEST, s. r. o., projekční společnosti OSA a vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, který se na kultivaci prostředí areálu podílel vybudováním nového chodníku podél objektu.
Dostavba budovy SB trvala přibližně jeden rok a vyžádala si náklady v celkové výši 51,5 mil. Kč z účelové dotace MŠMT a částečného spolufinancování z prostředků fakulty.
Cílem výstavby bylo nahradit uvolňované kapacity v budově na Českobratrské ulici, kterou Pedagogická fakulta po mnoha desítkách let opouští, a zvýšit potenciál využití areálu na ulici Fráni Šrámka pro budoucí lokalizaci celé Pedagogické fakulty do jednoho prostoru, což se jeví jako žádoucí z hlediska ekonomického a administrativně organizačního.

Zástupci vedení univerzity a fakulty

Zástupci vedení univerzity a fakulty, městského obvodu a projekční kanceláře


Prohlídka učeben

Prohlídka učeben


Učebna

Učebna


Učebna

Učebna


Průchozí koridor

Průchozí koridor


Labyrint

Labyrint


Učebna

Učebna