Od letošního roku se na Filozofické fakultě otevírají všem cizincům nové možnosti. Nyní se mohou přihlásit do nově akreditovaného bakalářského studijního programu Čeština pro cizince, stačí mít vstupní úroveň českého jazyka A1-A2.

Studijní program vznikl především s ohledem na naše nejbližší sousedy, právě polští studenti mají o češtinu veliký zájem. Znalost češtiny jim totiž otevírá mnohem větší možnosti uplatnění. „Od roku 2015 nabízíme magisterský stupeň studia češtiny, ověřili jsme si, že o češtinu je zájem, přijíždějí k nám studenti z Číny, Ukrajiny, Maďarska nebo Egypta, nyní jsme proto otevřeli i bakalářský stupeň,“ uvádí vedoucí katedry českého jazyka FF OU doc. Jaroslav David.

První ročník bude zaměřený především na konverzaci, aby se srovnala jazyková úroveň studentů. Dorozumívacím jazykem bude v prvním ročníku částečně i angličtina, z toho důvodu je nutná také znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1. V dalších ročnících se pak pozornost obrací více na práci s textem, historii a kulturu. Samotné studium trvá tři roky, po ukončení bakalářského stupně lze navázat dvouletým magisterským stupněm.

Zájemci o studium si mohou podat elektronickou přihláškudo 31. 7. 2020, vzhledem ke všem nynějším opatřením se bude přijímací zkouška konat písemně, a to zasláním jednoduchého životopisu a krátkého motivačního textu v českém jazyce.

Více o nabízeném studijním programu, včetně kontaktů je na stránkách katedry českého jazyka.