Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Nobelovu cenu za literaturu získal americký písničkář, hudební a básník Bob Dylan. Přinášíme telegrafický rozhovor s doc. Mgr. Jakubem Guziurem, Ph.D. autorem knih Mýtus Boba Dylana (2014) a Bob Dylan mezi obrazy (2016).
Co tě vedlo k tomu, že jsi napsal druhou knihu o Bobu Dylanovi?
Oba texty úzce souvisejí. V první knížce jsem se zabýval proměnami západní kultury v druhé polovině 20. století, které jsem se snažil přiblížit prostřednictvím Dylanovy tvorby. Ve druhé proměnu kultury v tzv. post-kulturu ukazuji na Dylanově poetice. Snažím se doložit, že Dylan inspiraci tradiční americkou písňovou tvorbou, filmem a modernistickou poesií přetvořil ve značně původní dílo, které bylo pro soudobé autory písní i spisovatele a básníky podnětné podobně jako v téže době dílo Andyho Warhola pro výtvarníky.
Má nějakou souvislost Bob Dylan a výtvarné umění?
Dylan se výtvarným uměním v celku vážně zabývá od 70. let 20. století. Kreslí, maluje, vytváří skulptury a objekty. Výtvarná díla vystavoval po celém světě. Kurátor Andrew Kelly v úvodu katalogu k výstavě Dylanových výtvarných prací napsal: „Dylana posuzujeme především jeho hudebním dílem; nevnímáme ho jako umělce v nejširším významu, kterým skutečně je.“ Moje knížka obsahuje esej věnovaný výhradně Dylanovým výtvarným dílům, v ostatních se zabývám jeho obrazy básnickými a filmovými. Obecně se zamýšlím nad uměleckým obrazem jako základním prvkem Dylanovy poetiky, ale i nad obrazy jeho persony, které představují důležitou součást jeho díla.
Jaké máš pracovní plány do budoucna?
Příští rok snad dokončím knížku esejů o obrazech amerického modernisty Pounda v hmotné kultuře a různých médiích uměleckého vyjadřování: hudbě, výtvarném umění, komiksu a literatuře. Rád bych se poté věnoval mediálním teoriím Marshalla McLuhana; mrzí mě, že se o nich u nás píše s takovým neporozuměním. Rovněž bych chtěl začít pracovat na knížce o avantgardním hnutí vorticismus, které v českém uměnovědném kontextu není dostatečně známé.
Autor pracuje na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Ptal se Mgr. Milan Cieslar, Ph.D.

Jakub Guziur: Bob Dylan mezi obrazy

Jakub Guziur: Bob Dylan mezi obrazy


Jakub Guziur: Mýtus Boba Dylana

Jakub Guziur: Mýtus Boba Dylana