Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Světová organizace IFSA (International Fuzzy Systems Association) je jednou z největších světových oraganizací, která se věnuje podpoře, rozvoji a propagaci základních otázek fuzzy teorie mající spojitost např. s množinami, logikou, přirozeným jazykem atd. a jejich aplikacemi např. do oblastí systémové analýzy, diagnózy, předpovědi, řízení a rozhodování. Tato organizace také publikuje prestižní mezinárodní vědecký časopis Fuzzy Sets and Systems, sponzoruje mezinárodní semináře a světové konference, které se zabývají fuzzy tématikou.
Organizace IFSA nemá individuální členství, ale sdružuje organizace s vlastním členstvím, např. EUSFLAT, kteří jsou tudíž členy IFSA. Mezi tyto členy patří také většina vědeckých pracovníků Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM).
Světová organizace IFSA letos organizovala mezinárodní konferenci IFSA-SCIS 2017 (17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems) v japonském Otsu, na které se rozdělovalo několik světových ocenění.
V rámci slavnostního gala dinneru  se udělovala cena IFSA Fellows, kterou do dnešní doby obdrželo pouze 75 světových vědců.  V letošním roce získal takovéto ocenění prof. Vilém Novák z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. V této organizaci je to nejvyšší možný stupeň ocenění. Zajímavostí je, že vůbec celý koncept tohoto společenství byl ustanoven na kongresu IFSA 2007 v Praze, který spoluorganizoval ÚVAFM a prof. Vilém Novák byl jedním z předsedů konané akce.
Na fotografii dole zleva Javier Montero, Motohide Umano, Lászlo Kóczy, Vilém Novák, Vladik Kreinovich  a Wen-June Wang, kteří přebrali společně ocenění z rukou Lászla Kóczyho v Japonsku.
 


K tomuto prestižnímu ocenění gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.