Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 20.-22. září 2017 se prof. Perfiljeva zúčastnila 6. Mezinárodní konference ICRITO 2017 (6th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (ICRITO’2017), která se konala pod záštitou Amity University v Indii.
Prof. Perfiljeva byla jednou ze zvaných řečníků této světové konference, kde přednesla přednášku na téma „Modeling with Fuzzy Transforms – a New Tool of Data Mining and Quantitative Finance”. V průběhu konference přednesla dvě další přednášky, a to před členy oddělení Computer Sc./Information Technology/ Telecommunications/Electronics/Mathematics/Statistics a před studenty fakulty Computer Science.  Přednesená témata byla: „Data-driven Algorithms in Machine Learning and Pattern Recognition“ a „A General Use of the Pattern Matching Algorithm“. Po každé přednášce proběhla velice živá diskuse ohledně technických detailů pro vyřešení té či jiné úlohy. Dotazovali se studenti, což pro prof. Perfiljevu znamenalo, že studenti jsou plně zapojeni do výzkumu a znají moderní metody analýzy dat a zpracování obrazu.
V době přípravy cesty informoval prof. Perfiljevu hlavní organizátor Prof. Sunil Kumar Khatrim, se kterým je prof. Perfiljeva ve vědeckém kontaktu již od roku 2016, o přípravě návrhu na její jmenování čestným profesorem (Honorary Professor) univerzity. Těsně před cestou obdržela radostnou zprávu, že návrh byl schválen.
Inaugurační procedura proběhla na slavnostním zasedání konference za přítomnosti rektora. Toto ocenění bylo předáno ještě dvěma profesorům z Mexika a Itálie.


Během zahraničního pobytu byla prof. Perfiljeva vyzvána k podpisu „Memorandum of Understanding” mezi Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování jakožto reprezentantem celé Ostravské univerzity a Amity University v Indii. K získanému světovému ocenění velice gratulujeme a doufáme, že se podaří rozvinout další spolupráce mezi Ostravskou univezitou a Amity University v Indii.