Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Název nového kurzu katedry filozofie Start-up and Philosophy může být pro mnohé matoucí. Zdaleka se však nejedná o teoretické výklady z pohledu filozofie. Tento kurz bude zaměřen především na praxi v podnikání a rozvoj kreativity. Kurz má studentům pomoci nalézt silné stránky vlastní osobnosti, uvědomit si vlastní schopnosti a přetavit je v nápad, který může být začátkem start-up. Znalost filozofických přístupů v kombinaci s podnikatelským duchem třímajícím ve vás může přinést zcela nové, nečekané nápady, čímž získáváte velkou konkurenční výhodu na trhu práce.
Fabio Papa má bohaté zkušenosti s vedením podobných kurzů na univerzitách a školách s ekonomickým zaměřením nejen v Itálii. Jedním z témat jeho kurzu budou praktické příklady nástrojů, jimiž můžete začít a dále rozvíjet svůj start-up. Také se dovíte, jaká je vlastně role podnikatele v moderním světě, co se od něj očekává nyní a co do budoucna. Získáte náhled do italské i české ekonomiky – jaké jsou jejich podobnosti, odlišnosti a jaké skýtají příležitosti. Pokud se chcete dovědět něco o sobě, o byznysu, o současné filozofii v souvislosti s podnikáním, rozhodně vám tento kurz doporučujeme.
Do kurzu se mohou zdarma zapsat všichni studenti Ostravské univerzity a za jeho absolvování získávají 6 kreditů. Kurz je veden v anglickém jazyce, přičemž se nemusíte obávat, pokud si nejste svou angličtinou zcela jisti. Výklad bude přizpůsoben vašim jazykovým možnostem.
Zvažujete-li se do kurzu zapsat, máte nejvyšší čas. Výuka začíná už 25. dubna, proto se dlouho nerozmýšlejte a pro více informací se obraťte na dr. Lenku Naldoniovou z katedry filozofie: lenka.naldoniova@osu.cz