Univerzita je prostředím, jež nevede studenty pouze k vyššímu vzdělání, ale které rozvíjí talenty všech členů akademické obce, dává jim možnost se seberealizovat a motivuje je na cestě za co nejlepšími výsledky. S tímto vědomím vznikly Ceny rektora Ostravské univerzity, které jsou odměnou pro nadané a aktivní zaměstnance a studenty. Nominace jsou spuštěny, deadline je 31. srpna.

V minulém roce získal cenu rektora mimo jiné doktor Petr Hurtík za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků univerzity do 35 let. S oceněním se pojila také finanční odměna, kterou využil na nákup stolního počítače s vysoce výkonnou grafickou kartou. „Počítač používám pro výpočty hlubokých neuronových sítí, a to jak ve výuce, tak pro zpracovávání obrazu. Díky financím jsem mohl vyměnit starý počítač za nový a výkonnější, který mi umožňuje trénovat rychleji, a hlavně mnohem větší modely, což mě posunulo dál v mém výzkumu,“ vysvětlil Hurtík z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Proč se ale rozhodnout svého vyučujícího nominovat? Máme za sebou zkušenosti z období, kdy se výuka musela přenést do online prostředí. Pokud například v tomto náročném čase připravil vyučující zajímavý online kurz a vás tento způsob výuky zaujal či inspiroval, rozhodně je to dobrý důvod pro jeho nominaci.

Nebo studujete s kreativním spolužákem, kterému není jedno, co se děje v naší společnosti a aktivně se zapojuje do její proměny? Nebojí se řešit velké a zásadní problémy? Pomáhá, komu může? Neváhejte a nominujte jej!

Nejen studenti, ale i akademici mohou nominovat své kolegy. Například takové, kteří dosáhli významných vědecko-výzkumných nebo uměleckých výsledků. Ti pak mohou být oceněni až 100 tisíci korunami na další rozvoj své činnosti.

Pokud jsou vědečtí či umělečtí pracovníci univerzity uznávaní nejen ve svém okolí, ale jejich věhlas sahá až za hranice republiky, jedná se také o dobrý důvod je na cenu nominovat.

Jak vypadá konkrétní výčet kategorií?

  • Cena za vynikající dlouhodobou vzdělávací činnost nebo mimořádnou inovaci ve vzdělávání
  • Cena za mimořádnou vědecko-výzkumnou nebo uměleckou činnost akademických a vědeckých pracovníků OU do 35 let
  • Cena za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou, uměleckou činnost nebo činnost pro občanskou společnost akademických a vědeckých pracovníků OU
  • Cena za významné umělecké dílo/uměleckou činnost studentů OU
  • Cena za mimořádný vědecko-výzkumný výsledek/vědecko-výzkumnou činnost studentů OU
  • Cena rektora za významnou činnost studentů OU pro občanskou společnost

Vyplněný nominační formulář (ke stažení níže) odevzdávejte na sekretariát rektora, a to do 31. srpna.

Ocenění budou slavnostně předána na výročním Akademickém dni Ostravské univerzity 8. listopadu 2021.