Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Věděli jste, že Fakulta sociálních studií OU již pátým rokem vzdělává budoucí zdravotně sociální pracovníky? Bakalářské studium tohoto nelékařského zdravotnického oboru připravuje sociální pracovníky především pro rezort zdravotnictví a kromě teoretické výuky zahrnuje více než tisíc hodin odborného praktického vzdělávání. To je zajišťováno v organizacích sociálních služeb, ve zdravotnických organizacích poskytujících dlouhodobou péči a rehabilitaci, také v oblasti školství, ve státní správě, ale především v nemocnicích. Klíčovými mentory jsou zdravotně sociální pracovníci nemocnic v Ostravě, Frýdku – Místku, Havířově, Karviné, Opavě a dalších organizací nejen v Moravskoslezském kraji.
Garantka odborného praktického vzdělávání Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. se podílí na rozvoji uvedeného oboru nejen v našem regionu, ale i v jiných částech České republiky. Podporuje upevnění pozice oboru sociální práce ve zdravotnictví, zúčastňuje se setkávání zdravotně sociálních pracovníků ČR a inspiruje je k prosazování cílů sociální práce v nemocničním prostředí. Jedním z pracovišť reprezentující příklad dobré praxe zdravotně sociální práce je Ústřední vojenská nemocnice v Praze (ÚVN). Doktorka Kuzníková s kolegyní Mgr. Hanou Lukšovou, Ph.D. navštívila ÚVN v Praze v září, aby s vedoucí zdravotně sociální pracovnicí Bc. Dagmar Martínkovou diskutovala možnosti rozvoje oboru, reflektovala stávající praxi zdravotně sociální práce v této nemocnici a zodpověděla dotazy týmu. Jde o pracoviště, které poskytuje pomoc a služby zdravotně sociálních pracovníků klientům nemocnice a jejich rodinným příslušníkům, klientům léčebny dlouhodobě nemocných, domova se zvláštním režimem a domova péče o válečné veterány, který je součástí nemocničního komplexu. Nechybělo ani pozvání na návštěvu jednotlivých oddělení i klientů domova se zvláštním režimem. Na základě setkání lze konstatovat, že díky angažovanosti a erudici managementu nemocnice je umožněn rozvoj aktivit právě v oblasti sociální práce. Oddělení sociální péče a humanitní služba Ústřední vojenské nemocnice v Praze tak nabízí příklad profesionálně vykonávané sociální práce v souladu s aktuálními mezinárodními trendy v oboru. Součástí poskytovaných služeb je například i pastorační péče o nemocné, organizace pomoci dobrovolníků skrz dobrovolnické centrum, anebo kontaktní sociálně poradenské místo v areálu nemocnice pro širokou veřejnost. Studenti fakulty budou na tomto pracovišti vítáni!