Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Srdečně vás zveme na výstavu s názvem Krása vnitřní stavby rostlin! Fascinující strukturu rostlin můžete obdivovat od 18. 9. do 11. 10. 2017 v atriu budovy Přírodovědecké fakulty OU na Chittussiho 10.
Autor fotografií doc. Václav Krpeš z Katedry biologie a ekologie PřF OU chce přiblížit nejen studentům biologie, ale i ostatním zájemcům sympatizujícím s biologií a patologií rostlinné buňky, cestou vědecko – didaktického obrazu, zajímavost funkčního uspořádání rostlinných buněk.
Vybraný soubor fotografií ukazuje krásu a důmyslnou stavbu rostlinného těla. Tímto botanickým oborem se zabývá disciplína zvaná fytotomie (z řeckého fyton = rostlina a tomé = řezání). Na řezech můžeme spatřit geometrickou pravidelnost sestavenou do úžasných kompozic zvýrazněnou barevnou diferenciací.
Některé fotografie jsou použity z výsledků aplikačních oblastí světelné mikroskopie s možností jejich použití pro diagnostikování poškození rostlin. Ze značně široké škály konvenčních metod botanické mikrotechniky lze zmínit také speciální impregnační, stříbřící metody podle Gőmőriho a Grocotta.
Analyzovaný materiál pochází nejen z našich domácích druhů dřevin, které všichni známe, ale také např. z ustupujícího druhu Baltického moře: chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus).
Bude-li cyklus obrázků kromě významu čistě informačního, navíc též impresivní a výtvarný, bude splněno přání autora…
Zvláštní dík patří paní Martě Borovcové – Kmentové, která se podílela na přípravě a zhotovování preparátů, z nichž vznikly tyto krásné fotografie.