Mezi témata, která jsou ve společnosti stále ještě silně tabuizovaná, patří také oblast sexuálního obtěžování a sexuálního násilí. Bylo by bláhové si myslet, že je z této problematiky akademická půda nějakým způsobem vyjmuta. O to spíše je třeba téma vnášet pomocí větších či menších kroků. Jedním takovým krokem byl workshop na téma prevence sexuálního obtěžování, který proběhl v prostorách Filozofické fakulty OU. Přesah tématu dosvědčila různorodost účasti napříč obory.

Pátrám po odpovědi na otázku, proč jsem se nezačala do aktivit na Ostravské univerzitě zapojovat už dřív. V záplavě emailů, nabídek, přednášek, workshopů nebo festivalů, co univerzita (spolu)pořádá, je někdy obtížné si vůbec vybrat. Když ale člověk opravdu věnuje pozornost tomu, co všechno se na naší Alma mater děje, zjistí, že se může obohatit o spoustu zajímavostí napříč různými oblastmi a vlastně ho to stojí jen čas. Zkušenost, pro kterou jsem se rozhodla spolu s dalšími, svým charakterem zároveň podpořila pocit přátelštějšího prostředí na naší domovské univerzitě. Právě otevřenost citlivějším otázkám je to, co podporuje rodinné prostředí akademické obce.

Velké díky patří Studentské komoře Akademického senátu FF OU, která na podnět fakultního ombudsmana Filozofické fakulty oslovila Konsent. Pokusím se vám něco málo předat aspoň v následujících řádcích. Díky interaktivnímu přístupu jsme se dozvěděli něco o sobě, načerpali jsme informace pro sebe, ale i pro druhé.

V první řadě ale krátce o Konsentu. Původně vznikl jako hnutí, osvěta, ale s postupem času se formoval do nezávislé organizace. Členové se dlouhodobě zabývají tématem sexuálního obtěžování, v současné době mají širší zaměření, mezi něž patří mimo jiné i tvorba metodik pro vyučující. V rámci prevence sexuálního obtěžování vznikl projekt Respekt až na půdu – série workshopů probíhajících na univerzitách. Někteří z vás mohou znát Konsent také ze sociálních sítí.

Když máme pocit, že se něco děje, tak se pravděpodobně něco děje. To je dobré si uvědomit v prvé řadě.

Jak workshop probíhal? Po úvodním vzájemném představení nás přednášející rozproudily aktivitou. V místnosti jsme se rozestoupili na pomyslné škále, kde na jedné straně stálo ANO, na druhé straně NE. Postupně jsme se takto zamýšleli nad volbou odpovědí na následující tři otázky; Vím, co je sexuální obtěžování? Umím se vymezit vůči sexuálnímu obtěžování? Je v pořádku vztah mezi studentem a vyučujícím? Nad odpověďmi se můžete zamyslet sami.

Kromě toho, že jsme si společně vymezili sexuální obtěžování v rámci konkrétnějších projevů, zamýšleli jsme se nad dvěma případy a měli jsme prostor ke vzájemné diskusi, byl workshop veden spíše formou podněcování k zamyšlení než nacházení jednoznačných odpovědí. Je důležité si uvědomit, že i mezi volbou „něco dělat“ nebo „nic nedělat“ je široká škála toho, co skutečně můžeme dělat. Uvedu jen stručně, co konkrétního. Když máme pocit, že se něco děje, tak se pravděpodobně něco děje. To je dobré si uvědomit v prvé řadě. V případě, že se něco děje nám, nemusíme vysvětlovat, proč se nám určité chování nelíbí, stačí už to, že se nám to nelíbí – a to řekneme. Jestliže se něco děje někomu jinému, odvrácením pozornosti můžeme dát prostor případné oběti nebo dáme najevo, jaký máme ze situace sami pocit.

Před tématem sexuálního obtěžování a sexuálního násilí by se neměly zavírat oči. Je důležité, že na půdě Ostravské univerzity vznikají snahy vnášet téma do povědomí.

Kromě základů, které jsme mohli načerpat z workshopu, je spousta možností, kde najít podporu. Mezi organizacemi, na které se můžete obrátit, bych chtěla zmínit Bílý kruh bezpečí, Amnesty International, Persefona nebo ProFem. V rámci Ostravské univerzity výborně funguje Poradenské centrum, co se pak týče přímo Filozofické fakulty, podporou může být fakultní ombudsmanka docentka Andrea Pokludová nebo její zástupce doktor Jiří Jung. Před tématem sexuálního obtěžování a sexuálního násilí by se neměly zavírat oči, a je důležité, že na půdě Ostravské univerzity vznikají snahy vnášet téma do povědomí.