Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity se stane dějištěm diskuze veřejnosti a zástupců České republiky v Evropském parlamentu. Na téma „Výzvy stojící před EU v roce 2016 a priority Evropského parlamentu v tomto roce“ s vámi přijede diskutovat Kateřina Konečná, Jan Keller, Pavel Telička a Evžen Tošenovský.

Facebooková událost akce

Máte-li dotazy či podněty, nebo chcete-li si jen poslechnout, jaké výzvy má před sebou Evropská unie a jaké jsou její priority na další rok, přijďte na tuto přednášku spojenou s diskuzí, která se bude konat 3. března 2016 od 16 do 18 hodin v posluchárně M 427 v budově Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici Chittussiho 10Pro návštěvníky je zajištěno občerstvení zdarma.

Plakát akce:

Stáhnout (PDF, 4.76MB)


Kateřina Konečná
Poslankyně Evropského parlamentu, zastupitelka města Nový Jičín, bývalá poslankyně PČR (KSČM). Absolvovala Správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná ekonomie a správa. Od roku 2002 byla do roku 2014 členkou Poslanecké sněmovny. Mezi roky 2003–2004 byla nejprve pozorovatelkou a později kooptovanou poslankyní Evropského parlamentu. Od roku 2002 zasedala v Zahraničním výboru PS PČR, od roku 2006 byla jeho místopředsedkyní. Ve Sněmovně se zaměřuje na oblasti zahraniční politiky, životního prostředí, mládeže či drogové problematiky. Od roku 2005 členkou KSČM, v současné době stínovou ministryní pro životní prostředí a průřezový resort mládeže. Roku 2010 byla zvolena zastupitelkou města Nového Jičína. V roce 2013 dokončila bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 byla zvolena poslankyní.
Jan Keller
Poslanec Evropského parlamentu (nestr. za ČSSD), profesor sociologie. Mezi roky 1974-1979 vystudoval historii a sociologii na univerzitě v Brně, kde následně v roce 1980 získal i doktorský titul. Po ukončení studia se do konce roku 1980 věnoval interní aspirantuře na ČSAV, poté pracoval jako závozník v pivovaru a středoškolský pedagog. V letech 1982-1992 působil na Filozofické fakultě jako odborný asistent. V roce 1992 byl jmenován docentem. Na Masarykově univerzitě se podílel na zavádění oboru humanitní environmentalistiky. V roce 1999 získal profesuru v oboru sociologie. Od roku 2000 působí jako profesor Katedry sociálních věd Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. V prezidentských volbách v roce 2013 působil jako poradce kandidáta Jiřího Dienstbiera. V roce 2014 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu jako nestraník za ČSSD. V roce 2013 byl za vědeckou činnost oceněn Medailí za zásluhy.
Pavel Telička
Poslanec Evropského parlamentu (nestr. za ANO 2011), diplomat, hlavní vyjednavač přistoupení ČR k EU, první eurokomisař za ČR, lobbista. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1986 nastoupil na Ministerstvo zahraničí jako pracovník oddělení pro oblast mezinárodního práva. V osmdesátých letech byl členem KSČ. V letech 1991-1995 byl pracovníkem Stálé mise ČR při Evropském společenství (ES), poté působil na ministerstvu jako ředitel odboru a sekce zaměřené na ES a integraci. Mezi roky 1998-1999 zastával funkci náměstka a do roku 2002 prvního náměstka ministra zahraničí Jana Kavana, v této době vedl vyjednávací tým přístupových jednání s Evropskou unií (EU). Od roku 2003 působil jako velvyslanec ČR. V roce 2004 byl jmenován historicky prvním eurokomisařem České republiky, téhož roku ale musel funkci uvolnit ve prospěch Vladimíra Špidly opouštějícího předsednictví vlády. Následně diplomacii opustil a v roce 2005 založil s bývalým zaměstnancem ministerstva Ing. Petrem Ježkem poradenskou společnost BXL Consulting s.r.o. specializující se na lobbing. V roce 2013 se stal kandidátem hnutí ANO 2011 a společnost utlumila svou činnost. Působil mimo jiné jako prezident České rugbyové unie či člen dozorčí rady společnosti RPG Byty s.r.o. V květnu 2014 byl zvolen europoslancem.
Evžen Tošenovský
Poslanec Evropského parlamentu, místopředseda strany (ODS), bývalý hejtman Moravskoslezského kraje a primátor města Ostravy. V roce 1981 absolvoval VŠ báňskou v Ostravě, obor systémové inženýrství. V letech 1975–1991 pracoval jako matematik-analytik ve Vítkovicích (později a.s.). Tuto funkci vykonával i ve firmě PIKE Electronic mezi roky 1991–1993. Do regionální politiky vstoupil v roce 1990, kdy byl zvolen zastupitelem města Ostravy za OF, v roce 1993 se stal primátorem města. Mezi lety 1999–2001 působil jako předseda Svazu měst a obcí České republiky. V roce 2000 byl zvolen hejtmanem Moravskoslezského kraje. Působil v dozorčích radách či představenstvech firem jako Vítkovice a.s., Česká spořitelna a.s. či Severomoravská energetika a.s. Je nositelem několika vyznamenání, např. Řád rytíře Čestné legie, Důstojnický kříž Řádu za zásluhy o Polskou republiku či čestné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku. Roku 2009 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, v dalším období mandát obhájil.
Zdroj informací o výše uvedených europoslancích: nasipolitici.cz.