Chybí vám na fakultě nějaký spolek? Pro začátek si přečtěte, jaké rozdíly jsou mezi neformálním a formálním spolkem.

Neformální spolek

Máte partu lidí, která má společné zájmy a koníčky, např. nějaký sport? Baví vás výtvarné umění či divadlo? Pak je ideální založit neformální spolek. Ten nemusí mít žádné orgány a volby, má však menší rozpočet a v momentě, kdy se začne spolek rozrůstat o nové členy, je náročnější jej řídit.

Formální spolek

Chcete založit větší spolek? Pak formální spolek je tou pravou volbou. Výhodou formálního spolku je hlavně lepší pořádek a je jasně dané, kdo co řídí. Formální spolky mají řídící, případně kontrolní orgány a volby do nich. Navíc se musí oficiálně přihlásit k soudu a vést si účetnictví.

Jaké jsou výhody a povinnosti neformálního a formálního spolku?

 1. Studentský spolek, který vykazoval v uplynulém akademickém roce činnost a byl legitimizován, je povinen do 3. listopadu vyplnit výroční zprávu dle online formuláře.
 2. Dvakrát ročně může spolek zažádat o finanční podporu. Žádost studentský spolek zasílá prostřednictvím e-mailu .
 3. Akce s podporou PdF OU pořádané spolkem je potřeba nahlásit nejméně týden předem přes online formulář.
 4. Spolek může zažádat o poskytnutí prostor PdF OU k provozování své aktivity. Veškeré prostory musí být udržovány v souladu s Provozním řádem budov Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
 5. Spolek může propagovat svou činnost na sociálních sítích a webu PdF OU.
 6. Spolek má právo účastnit se pravidelných setkání s vedením fakulty.

Nevíte, jak založit neformální spolek?

 1. Sežeňte alespoň tři členy, z nichž většina musí být studenti či absolventi PdF OU.
 2. Zaregistrujte spolek tímto online formulářem. Funkční období neformálního spolku je stanoveno vždy do konce akademického roku, takže nezapomeňte spolek zaregistrovat na začátku každého akademického roku.
 3. Nezapomeňte ve formuláři sepsat stanovy, které obsahují cíle a poslání neformálního spolku. Určete si také zástupce spolku.
 4. Počkejte na legitimizaci vzniku spolku kolegiem děkana.

Nevíte, jak založit formální spolek?

 1. Sepište si seznam členů, z nichž nejméně jeden musí být student či absolvent PdF OU. Udržujte tento seznam a mějte jej k dispozici pro vedení fakulty.
 2. Musíte spolek nechat zapsat do veřejného rejstříku spolků. Založení studentského spolku se řídí obecnými pravidly zákona č. 89/2012 Sb.
 3. Ve stanovách spolku musí být uvedeno, že se jedná o studentský spolek PdF OU.
 4. Studentský spolek může požádat o zapsání do rejstříku studentských spolků prostřednictvím online formuláře. Funkční období formálního spolku je stanoveno vždy do konce akademického roku, takže nezapomeňte spolek zaregistrovat na začátku každého akademického roku.
 5. Po legitimizaci kolegiem děkana může spolek začít oficiálně fungovat.
 6. Aby mohl spolek získat finance od PdF, musíte mu založit bankovní účet.

Více se dovíte v Opatření děkana PdF OU č. 44/2023.