Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ještě před vánočními svátky, v pátek 15. 12. 2017, proběhla za hojné účasti veřejnosti, zvláště z řad středoškolských žáků a učitelů, „Předvánoční konference“ Studentské organizace vědeckých aktivit (SOVA). Konference tak slavnostně ukončila projekt „Vysokoškolákem na zkoušku – Biologie“ zaměřený na rozvoj vědeckého potenciálu u talentovaných středoškoláků. Jak konference probíhala a co zajímavého přinesla?
V pátek 15. 12. 2017 ve 14 hodin se přednášková místnost M427 na budově M (Chittusiho, 10) zaplnila více než 60 účastníky netradiční vědecké konference. Byli mezi nimi zejména rodiče, spolužáci a učitelé přednášejících. A právě složením přednášejících byla konference nevšední – všech jedenáct účastníků totiž pocházelo z řad nadaných žáků středních škol a pro mnohé z nich byla páteční přednáška vůbec první vědeckou prezentací vlastních výsledků – výsledků malých výzkumných projektů, jejichž realizací je členové Studentské organizace vědeckých aktivit (SOVA) provedli krůček po krůčku, od naplánování designu, přes sběr a vyhodnocení dat, až k tvorbě samotné prezentace.
Nakolik se účastníkům povedlo osvojit si díky tomu vědecký způsob uvažování a nakolik se jim podařilo uskutečnit jejich výzkumné záměry, hodnotila pětičlenná komise z řad doktorandů a postdoktorandů Biologie a Aplikované fyziky. Ta v závěru programu vybrala tři nejpovedenější přednášky. Komise oceňovala nejen míru znalosti zkoumané problematiky, ale také aktivitu při plnění výzkumných cílů, propracovanost prezentace a její samotný přednes. Komise neměla jednoduchou úlohu, všechny tyto charakteristiky byly na nečekaně vysoké úrovni u většiny přednášejících, za což jim patří velké uznání. Nakonec ale přece jen vybrala a hodnotnými cenami, které věnovala Ostravská univerzita i Přírodovědecká fakulta, odměnila přednášky Adiny Večeřové (Po jak dlouhé době jsme schopni z trusu hmyzu určit druh?), Jany Perutkové (Hybridní zóny Bombina bombina a Bombina variegata) a Patrika Mlčocha (Diverzita a fylogeneze taxonů rodu Leptosphaeria v Evropě).
Co ještě konference přinesla? Slovo děkana docenta Jana Hradeckého o smyslu studia přírodních věd i důležitosti propojení středních a vysokých škol a plenární přednášku prorektora docenta Pavla Drozda na téma „Jak (ne)dělat vědu“. Program konference byl zakončen bohatým rautem v atriu budovy M, PřF OU. Raut stejně jako coffee breaky posloužil k setkání a seznámení středoškolských pedagogů a studentů s odbornými pracovníky a doktorandy oboru biologie. Z těchto setkání vyplynul oboustranný zájem o další spolupráci mezi středními a vysokými školami. V myšlence projektu „Vysokoškolákem na zkoušku – Biologie“, podpořeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy tak bude Studentská organizace vědeckých aktivit (SOVA) pokračovat i po skončení projektu v následujících letech, nejen snahou o publikování některých již dosažených vědeckých výsledků, ale také začleněním dalších talentovaných středoškoláků.
Konference se uskutečnila za finanční a věcné podpory PřF OU, eshopu Knižní vesmír a Rozchodníku. Všem spoluorganizátorům patří velký dík.