Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vysokoškolákem na zkoušku-Biologie je inovativní projekt, který studenty seznámí s reálnou vědeckou prací od naplánování výzkumu přes terénní laboratorní práce až po prezentaci závěrů. Tento neobvyklý letní program přichystala SOVA – Studentská organizace vědeckých aktivit působící zejména na Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, jež si klade za cíl přilákat mladé lidi ke studiu přírodních věd. Co tedy nadanou dvanáctku dosud potkalo a co je v létě ještě čeká?
„Již na začátku června byli studenti na půdě Katedry biologie a ekologie PřF OU seznámeni se základy designu výzkumu a sběru materiálu. Představeny byly studentům rovněž témata, která by mohli realizovat. Z těchto témat si studenti v následujících dnech vybírali, dle osobní preference a atraktivnosti,“ říká Standa Ožana, člen organizace SOVA a garant projektu.
Hlavní a pro studenty nejzábavnější náplní letního programu tohoto jedinečného projektu jsou ale podle něj terénní exkurze a následné laboratorní práce. „Počátkem prázdnin se tak studenti SŠ v doprovodu lektorů SOVY vydali za poznáváním nejrůznějších metod sběru biologického materiálu do krásného prostředí Beskyd na Jablůnkovsku. V laboratoři se pak seznámili se základy bezpečnosti a mohli si vyzkoušet izolaci a následnou amplifikaci DNA, což jim překvapivě podle sdílených fotek a komentářů na Facebooku udělalo asi největší radost,“ dodává předseda organizace SOVA Michal Mantič.
Co tedy studenty SŠ čeká v nejbližší době? „Během následujících dvou měsíců je čeká samostatná práce na vlastních projektech pod individuálním dozorem lektorů. Tím to ale pro ně nekončí. Už od půlky září je čekají kurzy jednoduchého zpracování biostatistických a bioinformatických dat, pak se naučí správně citovat literaturu, aby mohli na prosincové konferenci, kterou pro ně chystáme, prezentovat své závěry,“ uzavírá Standa rozhovor a Michal Mantič, předseda organizace SOVA, dodává: „Samozřejmě své výsledky budou moci posléze přepracovat do podoby SOČ (Středoškolská odborná činnost). Věříme, že nejen díky zapojení do výzkumu, ale také tím, že se vše děje v přátelském a pozitivních duchu, se nám podaří přesvědčit tyto mladé talentované lidi ke studiu přírodních věd, ideálně na naší univerzitě.“
Zbývá dodat, že projekt „Vysokoškolákem na zkoušku-Biologie“ je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a za studentskou organizaci SOVA se na něm aktivně podílí devět lidí, kteří se specializují na různé oblasti vědecké činnosti a své zkušenosti už druhým rokem předávají mladším studentům právě prostřednictvím organizace SOVA.