Vědci a vědkyně z FSS OU sledovali projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend. Zapojilo se do něj 534 domácností z 16 obcí včetně Ostravy. Tým FSS OU zjistil, že se už po 12 měsících prokazatelně zlepšuje sociální nebo ekonomická situace lidí v bytové nouzi, kteří se nastěhovali do sociálního bydlení. Výsledky svého výzkumu bude prezentovat tým FSS OU na webinářích v úterý 30. března a ve čtvrtek 15. dubna. Prezentace budou pro širokou i odbornou veřejnost přístupné i ze záznamu.

 

 

Problematika bezdomovectví, podpory lidí v bytové nouzi a řešení souvisejících problémů je v Česku dlouhodobým a také vysoce aktuálním tématem. Spektrum domácností, které žijí v nevyhovujících podmínkách, je široké – jde o jednotlivce, páry, samoživitelky a samoživitele i rodiny s dětmi. MPSV teď hledá nové možnosti řešení bezdomovectví, spustilo proto i navazující pilotní projekt Housing First (Bydlení především), kdy je lidem rychle a bez přípravy poskytnuto standardní bydlení. Již evaluovaný systémový projekt sociálního bydlení byl v České republice do té doby unikátní, jak říká Kateřina Glumbíková, koordinátorka evaluačního týmu z FSS OU: „V Česku je to první systémový projekt, který zastřešuje místní projekty sociálního bydlení a zároveň jim poskytuje metodickou a informační podporu. Před tím existovaly pouze lokální projekty například v Ostravě nebo Rapid Re-Housing v Brně, ten FSS také hodnotila.“

Naším nejnosnějším zjištěním je, že sociální bydlení prokazatelně vede již po dvanácti měsících ke zlepšení situace domácností, které se ocitly v situaci bezdomovectví, a to v řadě oblastí.

FSS OU evaluovala změny v životní situaci domácností, ke kterým došlo po dvanácti měsících pobytu v sociálním bydlení. „Naším nejnosnějším zjištěním je, že sociální bydlení prokazatelně vede již po dvanácti měsících ke zlepšení situace domácností, které se ocitly v situaci bezdomovectví, a to v řadě oblastí – ať už se jedná o snížení výskytu problémů spojených s nekvalitním bydlením, zlepšení vztahů se sousedy, zlepšení ekonomické situace či návrat dětí, které žily mimo domácnost, zpět do rodin,“  uvádí Glumbíková a doplňuje, že u dětí zároveň dochází po roce pobytu v sociálním bydlení ke zlepšení soustřední a k navýšení empatického chování.

Jako nejpřínosnější pak v projektu vnímali zástupci obcí hlavně možnost sdílet zkušenosti z pilotáže lokálních systémů sociálního bydlení a zahraniční cesty, díky kterým mohli vidět zahraniční praxi v oblasti sociálního bydlení.

Fakulta sociálních studií přitom spolupracuje s MPSV na tomto projektu už od samého počátku. „Díky průběžné evaluaci mohou pracovníci projektu zkvalitňovat podporu, kterou poskytují jednotlivým domácnostem i zapojeným obcím,“ vysvětluje Glumbíková. Do projektu se zapojilo Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír. Všechny tyto obce a městské části získaly podporu při tvorbě svých koncepcí sociálního bydlení. „Pro zapojená města bylo zřízeno například Kontaktní centrum. Jako nejpřínosnější pak v projektu vnímali zástupci obcí hlavně možnost sdílet zkušenosti z pilotáže lokálních systémů sociálního bydlení a zahraniční cesty, díky kterým mohli vidět zahraniční praxi v oblasti sociálního bydlení,“ popisuje další výstupy Glumbíková.

Projekt teď pokračuje v další fázi – Housing First z výzvy č. 108. „Odlišností je to, že mezi realizátory nejsou nyní pouze obce, ale že jde z velké části i o neziskové organizace. Všechny ale spojuje přesvědčení, že je nezbytné bezdomovectví v Česku řešit a že to bez kvalitní sociální práce nepůjde,“ říká hlavní garantka projektu Podpora sociálního bydlení Barbora Špicarová Stašková z MPSV.

Detailní prezentace výstupů evaluačního týmu jsou naplánovány na úterý 30. března a čtvrtek 15. dubna od 13:15. Prezentace budou pro širokou i odbornou veřejnost přístupné i ze záznamu. Více k tématu najdete na facebookových stránkách projektu Sociální bydlení v ČR.