Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Pavel Forman
(*1977)
V letech 1997–2001 studoval v Olomouci na Univerzitě Palackého. Od roku 2002 navštěvoval přednášky o nové německé literatuře a kultuře jižní Asie na Humboldtově univerzitě. Svá berlínská studia úspěšně ukončil na prestižní berlínské Universität der Künste v roce 2006. V roce 2015 získal titul Ph.D. na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako pedagog na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kde vyučuje malbu. Žije a tvoří v Praze a v Ostravě.
Pro Formanovo dílo je charakteristické tvarové bohatství a sofistikovaná barevná agresivita jeho obrazů. Jeho motivický rejstřík je rozsáhlý. Nacházejí se v něm ikonické i bezejmenné figury českých i evropských dějin, traktované jako velkoformátová vizuální pragmatika či parafráze kompozic a gest všemožných znakových systémů, inspirované uměním pop artu a street artu.
~~~
Pavel Forman studied in Olomouc at Palacky University between 1997 and 2001. He attended lectures about new German literature and South Asian culture at Humboldt University since 2002. He graduated at the prestigious Universität der Künste in Berlin in 2006. He finished his PhD studies at the Faculty of Education of Palacky University, Olomouc in 2015. Now he teaches painting at the Faculty of Education of Ostrava University. Forman works and lives in Prague and Ostrava.
Diversity of shapes and sophisticated colourful aggression is characteristic for Forman’s artwork. The thematic list is extensive; it includes iconic and nameless characters of Czech and European history handled as a large-format visual paraphrase of composition and gestures of multifarious sign systems, inspired by pop art and street art.