Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Centrum regionálních studii (CERES) spolu s Antikvariátem a klubem Fiducia a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu Vás srdečně zvou na tuto výjimečnou akci, která začne 20. prosince v 18. hod. u Fiducie.
Pohlednice “OSTRAVSKÉ SOCHY”
U příležitosti prvního roku existence internetové databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy www.ostravskesochy.cz se Antikvariát a klub Fiducia rozhodl vydat památeční sadu pohlednic s fotografiemi vybraných děl v ulicích a budovách města. Set šestnácti pohlednic s textem Jakuba Ivánka a fotografiemi Romana Poláška zachytí celkem 12 soch, reliéf, památník, mozaiku, sgrafito, vitráž, oponu a závěsný objekt.
prebal-sady-pohlednic
Monografie “PŘÍRODA VS. INDUSTRIÁL”
Publikace Příroda vs. industriál navazuje na mnohé teze formulované v předchozích knihách, které jsme věnovali reprezentacím prostoru (Město 2011, Krajina 2012), potvrzuje je a rozvíjí. Vzhledem k badatelskému zaměření kolektivu autorů vykrystalizovaly tentokrát tři oddíly: „Estetická východiska“ se vztahují k vlastnímu vnímání prostředí i k počátkům oceňování industriální krajiny; „Literární obrazy industrializace“ přibližují, jak se s tématem vyrovnávala nejen česká, ale i německy psaná literatura od 16. století po šedesátá léta století minulého; oddíl „Industriální místa, města, krajiny a jejich reflexe“ zahrnuje analýzy a interpretace fotografické tvorby, místních názvů, architektury či staveb souvisejících s industrializací. Zacílením na konfrontaci přírody a industriálu jsme nejen odhalili překvapivě široké spektrum zpodobnění průmyslového prostředí v literárních a kulturních dějinách (industrializace jako posvěcení přírody a cesta pokroku vs. devastace, stvoření odcizeného, člověku nepřátelského světa), ale i znovu potvrdili inspirativnost zkoumání prostoru a jeho reprezentací.

Stáhnout (PDF, 260KB)


Bulletin “KRÁSNÁ OSTRAVA” 04/2016
V zimním čísle bulletinu Krásná Ostrava najdete opět řadu článků, věnovaných minulosti i současnosti našeho města, na sváteční notu vás naladí vánoční text Františka Sokola Tůmy, komentovaný literárním historikem Martinem Tomáškem, ale také článek Martina Mikoláška, který se věnuje duchovní tematice – v posledních letech vzniklo několik velmi zajímavých realizací současných uměleckých děl v ostravských sakrálních stavbách, na které vás v tomto textu chceme upozornit.Jakub Ivánek shrnuje, co vše bylo za poslední rok přidáno do naší databáze soch a informuje i o nových objevech – řada zajímavých soch a informací byla do databáze přidána díky jeho intenzivnímu výzkumu a samozřejmě i díky vaší pomoci a zájmu. V Ostravě vznikl v říjnu nový okrašlovací, respektive zkrášlovací spolek Jihan – jeho aktivit v oblasti Ostravy-Jihu se účastní i někteří naši členové.  V zimním čísle najdete článek zakladatele Petra Přendíka o aktivitách spolku, ale také o zaniklém hřbitově v Hrabůvce. Na místě, kde hřbitov stával, umístit nedávno spolek Jihan naučnou cedulku. Prvním z nové série článků památkářky Romany Rosové o kostelích v okolí Ostravy, které jsou dostupné městskou hromadnou dopravou, je text o kostele v Řepištích. Tento cyklus je jakýmsi předvojem Mapy ostravských výletů, kterou pro vás vydáme v červenci příštího roku.  V zimním čísle bulletinu se také opět věnujeme novostavbě vědecké knihovny, takzvané Černé kostky, která doslova vstala z popela po říjnových krajských volbách.