Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V pátek 25. dubna 2014 proběhla v prostorách katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pohostinská přednáška PhDr. Aleše Opekara, CSc., nazvaná polemicky Populární hudba jako předmět výzkumu?! Přednáška i následné individuální konzultace s doktorandy a se zájemci o studium doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika byly realizovány v návaznosti na řešení grantového projektu SGS OU 2014 Posílení tvůrčí činnosti doktorských studentů v oblasti výzkumu a vývoje v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika (SGS15/PdF/2014-2015). Doktor Opekar byl hostem čtvrtého doktorského dne akademického roku 2013/2014.
Aleš Opekar se prezentoval jako publicista a hudební dramaturg Českého rozhlasu Vltava, který se vytrvale věnuje  jazzu, etnické hudbě, world music ale i dalším žánrům alternativní populární hudby. Jeho práce hudebního rozhlasového redaktora spočívá taktéž ve spoluredigování rozhlasové multižánrové programové řady Čajovna (příležitostně rovněž programové řady Půlnoc, Páteční večer nebo Výročí týdne). Je autorem a editorem několika knih, především pak monografií Excentrici v přízemí (Panton 1989) a Matadors. Beatová aristokracie z Prahy (Oftis 2008), a hesel o populární hudbě v řadě encyklopedií.  Je členem Mezinárodní asociace pro výzkum populární hudby (IASPM), externě přednáší o populární hudbě na několika vysokých školách. V roce 1998 založil s přáteli občanské sdružení Muzeum a archiv populární hudby (Popmuseum), které shromažďuje a formou výstav zpřístupňuje veřejnosti exponáty a dokumenty z oblasti historie československé populární hudby. Ve druhé polovině 90. let úzce spolupracoval s Českou televizí na výrobě dvaačtyřicetidílného dokumentárního cyklu Bigbít.
Aleš Opekar se ve své ostravské přednášce pokusil hledat a najít odpovědi na otázky, zda a jak je možné zkoumat populární hudbu. Tedy zda a jak zkoumat fenomén, který představuje většinovou produkci současné hudební kultury i většinový fenomén posluchačský.