Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Pro zvládání dlouhodobé péče o blízkou osobu s postižením či nemocí je zapotřebí širší sociální opory, a to nejen od členů rodiny, ale od každého z nás. Je to výzva pro celou společnost.“ Říká Iva Kuzníková, která se tématem na Katedře sociálních věd se svými kolegy zabývá a současně má s neformální péčí bohaté osobní i profesní zkušenosti.
Tým katedry aktuálně hledá neformální pečovatele, kteří jsou ochotni zúčastnit se anonymního výzkumného šetření. Účast na šetření pomůže nalézt faktory, které ovlivňují pečovatelskou zátěž a specifikovat formy účinné pomoci pečujícím. Pokud mezi pečující patříte anebo mezi blízkými pečující máte, neváhejte kontaktovat vedoucí katedry Ivu Kuzníkovou, která poskytne instrukce k dotazníkovému šetření.
Téma potřeb pečujících a zvládání péče je také součástí studijních plánů studijního programu Zdravotně-sociální péče. Na fakultě se s problematikou zdravotně-sociální péče, koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče seznamují studenti v bakalářském i magisterském stupni studia v oborech Zdravotně sociální pracovník anebo Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče. Prezentace studijních programů Fakulty sociálních studií proběhla na nedávné akci “Den pečujících, aneb spolu ruku v ruce”, která se konala dne 5. 5. 2018 v prostorách Trojhalí Karolina, pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, Jiřího Navrátila, MBA.
Katedra sociálních věd
Kontakt: iva.kuznikova@osu.cz