Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Záměr vytvořit poradní sbor složený ze zahraničních odborníků se zrodil již v diskusích ke strategickému plánu OU na léta 2016–2020 a stal se důležitou součástí jeho internacionalizačních cílů. Návrhy na členy Rady vzešly jak od vedení univerzity, tak i fakult a Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování a jejich finální výběr zohlednil vedle odborných, vědecko-výzkumných kvalit rovněž mezinárodní zkušenosti a zkušenosti s vedením univerzit, fakult či ústavů, zastoupení různorodých oblastí vzdělávání a výzkumu a také různých globálních regionů. Mezinárodní rada má nyní devět členů a schází se jednou ročně.
Cílem spolupráce se členy Rady je získat mezinárodní zpětnou vazbu k univerzitním strategiím i k jejich realizaci, obohatit plánování i hodnocení aktivit v oblasti studia, výzkumu a transferu jeho výsledků do praxe, internacionalizace i rozvoje univerzity o nový úhel pohledu, o mezinárodní měřítko. Základní informace o celé univerzitě proto dostali členové Rady již předem a prezentace vedení univerzity i zástupců fakult a ÚVAFM se soustředily na vybraná strategická témata, která byla impulzem k diskusi.

Rektor OU Jan Lata a Gyözö Garab.


Přestože hosté navštívili Ostravskou univerzitu poprvé, jejich otázky a komentáře k prezentacím byly velmi konkrétní, inspirativní a již otevřely několik oblastí, v nichž bychom mohli intenzivně spolupracovat nejen osobně se členy Rady, ale také s jejich kolegy či celými pracovišti jejich univerzit. Mnohostranná spolupráce se rýsuje například se švédskou Univerzitou v Malmö (členkou Rady je její rektorka, prof. Kerstin Tham), která sdílí s naší univerzitou mnohé charakteristiky a je velmi úspěšná ve společensky zodpovědných programech reagujících na potřeby svého regionu, ve výzkumu i v realizaci internacionalizačních strategií; můžeme čerpat z dlouholetých zkušeností s transferem výsledků výzkumu do praxe v týmu vedeného prof. Rudolf Kruse z univerzity v Magdeburgu, poradenství k přípravě univerzity na úspěšný postup v mezinárodním rankingu a při náboru mezinárodních studentů nabízí prof. Perry Hobson, který působí na Sunway University v Kuala Lumpur v Malajsii, dlouhodobé zkušenosti s propojením vzdělávací i internacionalizační strategie univerzity s cíli udržitelného rozvoje s námi bude sdílet prof. Bagóly-Simó z berlínské Humboldtovy univerzity… výčet zdaleka není úplný.

Peter Bagoly-Simó, Andrzej Bialko, Rudolf Kruse, Joe Hamill a Katalin Szende.


Příští zasedání Mezinárodní rady je plánováno na březen 2020, spolupráce a dílčí kontakty ovšem tak dlouho čekat nebudou – pohled „z venku“, široká mezinárodní perspektiva odborníků působících ve Spojených státech, v Asii a v několika zemích Evropy bude jistě neocenitelná při přípravě strategických plánů na léta 2021-2025 univerzity, fakult i Ústavu.

Perry Hobson a Kerstin Tham.


Podrobné informace o složení Rady a její statut naleznete zde (https://www.osu.cz/mezinarodni-rada/).

Stáhnout (PDF, 32KB)


Renáta Tomášková, Centrum mezinárodní spolupráce OU