Výzva je určena pro PhD studenty či postdoktorandy, kteří obhájili dizertační práci v roce 2020 nebo 2021, do 33 let věku, české a slovenské národnosti. Vítězové obdrží finanční prémii a je jim nabídnuta možnost strávit měsíc na vybraném výzkumném pracovišti ve Francii.

Pro doktorandy a postdoktorandy z Ostravské univerzity je zapojení možné v následujících pěti kategoriích:

1)      společenské a humanitní vědy (Cena Jacquese Derridy),

2)      počítačové vědy (Cena Josepha Fouriera),

3)      chemie (Cena Jean-Marie Lehna),

4)      environmentální a klimatický výzkum,

5)      lékařství (Cena Alberta Schweitzera).

Více informací naleznete na webu Francouzského institutu v Praze.

Zájemci adresují své přihlášky v termínu do 18. dubna 2021 kontaktní osobě OU, kterou je Monika Šmídlová z Centra mezinárodní spolupráce, na e-mail monika.smidlova@osu.cz. Kandidáty následně nominuje univerzita nejpozději do 25. dubna 2021. Pro každou oblast je možné nominovat pouze jednoho kandidáta, v případě více kandidátů proběhne interní předvýběr.

Oficiální předání cen proběhne v Praze a je plánováno na 23. června 2021 nebo 30. září 2021, podle vývoje epidemiologické situace.

Zdroj fotografie: Francouzský institut v Praze