Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Pooperační bolest se ročně týká nejméně 250 tisíc pacientů a je nežádoucí z mnoha důvodů. Přitom moderní medicína má k dispozici řadu prostředků, zejména léků, které dokážou akutní pooperační bolest účinně tlumit. A v České republice jsou tyto prostředky v široké škále k dispozici,“ přibližuje problematiku profesor Pavel Ševčík, spolueditor monografie a proděkan pro lékařské obory na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.
Komplexně zaměřený text, který by poskytl kvalitní základy léčby akutní bolesti pro odbornou veřejnost, v České republice chyběl. Proto se profesor Ševčík spolu s docentem Jiřím Málkem z 3. LF Univerzity Karlovy v Praze a kolektivem zaměřili právě na toto téma.
„Kniha je prakticky zaměřená, bez zdlouhavých a nudných teorií jde k jádru věci a poskytuje konkrétní návody, jak u různých typů pooperační bolesti u různých pacientských kategorií v různých situacích postupovat. Současně není objemná, čtenář se potřebné poznatky dozví na 149 stranách,“ uvádí Ševčík s tím, že kniha nabízí také organizační aspekty léčby pooperační bolesti ve zdravotnických zařízeních.
Kniha vznikla na základě dokumentu, který prof. Ševčík s kolegy zpracoval na výzvu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v roce 2008. Odborná veřejnost text přijala s povděkem a padl tak i návrh na vytvoření monografie na základě tohoto textu. Už rok poté kniha vyšla v nakladatelství Mladá fronta a rychle zmizela z pultů, proto se jen v několika letech dočkala dalších dvou vydání.
Prof. Pavel Ševčík vedl tým, jenž připravil doporučený postup – tedy základ pro knihu. Na něm i na samotné monografii pak spolupracoval s docentem Jiřím Málkem ze 3. LF UK v Praze a dalšími 8 kolegy. „Troufnu si tvrdit, že v té době jsme již byli s kolegou Málkem protřelými autory a pořadateli úspěšných odborných knižních titulů a při přípravě tohoto projektu jsme se potkali u tématu, které nás oba dlouhodobě a intenzivně zajímá. Práce na knize nás hodně bavila,“ uzavírá Ševčík.
Monografie Léčba pooperační bolesti byla kolegiem děkana 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nominována do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK. Autorům gratulujeme k úspěchu a pro zájemce uvádíme celou bibliografickou citaci knihy:
Málek, Jiří; Ševčík, Pavel; a kol.: Léčba pooperační bolesti. 3. dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 149 s. Edice: Aeskulap. ISBN 978-80-204-3522-4.