Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Současné město Karviná, které leží v Moravskoslezském kraji a jehož území je z části tvořeno státní hranicí s Polskem, vzniklo spojením několika historických obcí a nově vzniklých osad – Fryštát, Karvinná, Darkov, RájStaré Město. Karvinná byla původně malá ves západně od Fryštátu, který je dnes považován za centrum celé aglomerace. Název Karviná vznikl ze staropolského apelativa (rozuměj obecného jména) karw, karwa – česky kráva.
Většina míst ve Slezsku byla dvoujmenná. Vedle českých toponym se objevovaly ekvivalenty polské (Jáma Barbora/Szyb Barbory) nebo německé (Svinov/Schönbrunn). Německý ekvivalent toponyma Karviná doložený v Listináři Těšínska (1331), Arnoldsdorf, je kompozitem vzniklým z osobního jména Arnold a německého apelativa das Dorf. Arnoldsdorf je tedy doslova „Arnoldova vesnice“, srovnej Arnoltice.
 

Výřez z map I. vojenského mapování (2. polovina 18. století).
Zdroj: <http://oldmaps.geolab.cz/>.


 

Výřez z map III. vojenského mapování (2. polovina 19. století).
Zdroj: <http://oldmaps.geolab.cz/>.


 
 
Příště: Zeměpisná jména jako nástroj v rukou nacionalistů