Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta přivítala návštěvníky ve dvou budovách – do centra na ulici Bráfova zamířili především zájemci o chemii, na Chittussiho pak uchazeči o studium dalších rozličných studijních oblastí. „Zájemci o studium se často ptali na konkrétní studijní programy, které u nás mohou studovat a zároveň na podmínky přijímacího řízení. Diskuze se také velmi často soustředily na možnosti uplatnění absolventů, ať už ve vědecké sféře nebo v soukromém sektoru. Dotazy padaly rovněž na obtížnost studia – návštěvníky velmi mile překvapila například možnost využití systému doučování pro studenty, takzvaného dOUčka,“ říká student biofyziky Jan Pleva.

Lékařská fakulta

Nejvyšší počet návštěvníků letos dorazil na Lékařskou fakultu. Tam probíhaly prezentace a přednášky k jednotlivým studijním programům, připraveny byly ale také prohlídky cvičné nemocnice, jednoho z nejmodernějších simulačních center ve střední Evropě. „V SIMLEKu si návštěvníci mohli zkusit první pomoc pod vedením našich studentů záchranářů, naučit se samovyšetření prsou či varlat jako prevenci proti karcinomům, nechyběla ani zkouška zručnosti v podobě zavádění bronchoskopu a nácvik laparoskopie pomocí simulátorů. Jedno z nejoblíbenějších stanovišť byl jednoznačně ultrazvuk, kde se návštěvníci mohli vžít do role gynekologa a pomocí břišního ultrazvuku zobrazit plod v bříšku naší figuríny,“ popisuje studentka Všeobecného lékařství Petra Ivánková.

Filozofická fakulta

Den otevřených dveří se na Filozofické fakultě konal v budovách na ulicích Reální a Mlýnská. „Zájemci o studium se nejčastěji ptají na přijímací zkoušky, praxe nebo uplatnitelnost po studiu. Zajímají se i o naše osobní zkušenosti a mají radost, když jim potvrdím, že na Ostravské je individuální a přátelský přístup realitou, nikoliv pouze marketingovým heslem,“ vysvětluje studentka sociologie Nathalie Pavelková.

Fakulta umění

Uchazeče vždy zajímá i zázemí univerzity, mnoho z nich například budovy City Campusu navštívilo poprvé. V budově Fakulty umění si s nimi povídala studentka zpěvu Terezie Gilligová. „Na novou budovu se příchozí velmi těšili, návštěvu často spojili i s prohlídkou aktuální výstavy Daniela Balabána v GAFU. Otázky směřovaly nejčastěji na přijímací řízení i na to, jak jsem spokojená se studiem já osobně,“ popisuje Terezie.

Pedagogická fakulta

Mezi budovami Pedagogické fakulty v City Campusu a na ulici Fráni Šrámka byla zajištěna autobusová doprava, které návštěvníci často využívali. „Uchazeči se nejčastěji zajímali o náš studentský pohled a spokojenost se studiem na Ostravské univerzitě. V případě, že někdo ještě neměl přesně vybraný obor, jej velice zaujal široký výběr studijních programů i mezifakultních kombinací,“ uvádí studentka učitelství pro SŠ se zaměřením na tělesnou výchovu a psychologii Kateřina Pavlusová.

Fakulta sociálních studií

Uchazeče o studium přivítala Fakulta sociálních studií ve své budově na ulici Českobratrská. „Velké oblibě se těšil náš PAROrobot, který vítal všechny nově příchozí. Uchazeči se zajímali o přijímací zkoušky, praxe během studia a uplatnitelnost na trhu práce, nadchla je také možnost zahraničních výjezdů. Věříme, že tato možnost vidět naši fakultu na vlastní oči a dozvědět se o studijních programech více, přinese mnoho nových zájemců o pomáhající profesi,“ popisují studentky Zdravotně-sociální péče Michaela Vajdová a Adéla Klementová.