Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Po formální stránce by se mohlo zdát, že Wlazlův kopec (katastr obce Frýdlant nad Ostravicí) je kopec, který patří nějakému Wlazlovi, ale motivaci pro toto nově vzniklé neoficiální pomístní jméno je třeba hledat jinde. Podnětem pro jeho vznik byla nehoda cyklisty, který se na tomto místě vážně zranil, a jeho přátelé po něm tento kopec pojmenovali – jedná se o tak zvaný honorifikační motiv, kdy je místo pojmenováno na počest osoby, skupiny osob, organizací, hnutí či významných událostí. Tento motiv se nejčastěji realizuje v rámci pojmenování ulic – Janáčkova ulice, Dvořákova ulice, ulice 5. května atd.
Jméno do té doby nepojmenovaného kopce se velmi dobře ujalo, čemuž jistě přispělo i vyvěšení cedulí (viz foto), a v komunikaci začíná fungovat i ve variantě Vlazlák, která má podobu tzv. živých vlastních názvů, jinak také názvů používaných v rámci neformální komunikace.
                                                      
 
Příště: Karviná, nebo Arnoldsdorf?