Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V české krajině se často objevují jména, která původně označovala lokality mimo Českou republiku. Na mapách našeho území se tak setkáváme s Benátkami, Berlínem, Amerikou a podobně. Tyto názvy jsou mimo jiné jakýmisi obraznými pojmenováními míst, která jsou zahraničním předobrazům něčím vzhledově podobná. Právě Malá VídeňMalé Benátky jsou toho důkazem.
Pojmenování Malá Vídeň, které vzniklo již roku 1883, je aktuální dodnes. Pozorovat to můžeme také díky informačním panelům při samotné procházce městem Šumperk, které se pod tímto označením skrývá. Do podoby připomínající Vídeň se Šumperk proměnil díky majitelům místních továren 19. století. Ti totiž zvali pro výstavbu svých přepychových vil a paláců především věhlasné vídeňské architekty.
Další podobnost zahraničnímu předobrazu spatřujeme v již zmíněných Malých Benátkách.  Původně toto pojmenování označovalo soustavu menších rybníků a mostů v Ostravě-Vítkovicích v dnešním sadu Jožky Jabůrkové. Dnes však již tyto rybníky neexistují.
Oprostíme-li se od Malých Benátek a soustředíme se pouze na Benátky samotné, nalezneme na moravském a moravsko-slezském území hned několik lokalit, které svými vodními plochami či bažinatou a mokřinatou charakteristikou italské Benátky připomínají. Jako příklad uveďme soustavu rybníků v Ostravě-Nové Vsi v prostoru mezi ulicemi 28. října a Novoveská, sousední lesopark Benátky v části Ostrava-Hulváky, nebo jednu z částí obce Raškovice u Frýdku-Místku.

Průvodce městem Šumperk


Příště: Mexiko, Korea – politický vliv na pojmenování našich krajů I.