Studenti zpracovali vlastní námět k animovanému spotu, který vyzývá k očkování proti onemocnění COVID-19. Práce na spotu probíhala v úzké spolupráci s odborníky ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Počátkem roku studenti představili několik námětů i výtvarných návrhů. Realizace animací a postprodukční práce pak proběhly v krátkém časovém horizontu dvou týdnů, aby mohla být kampaň připravena ještě před zahájením plošného očkování.

V rámci očkování proti onemocnění COVID-19 se používají vakcíny schválené Světovou zdravotnickou organizací i Evropskou lékovou agenturou. Zajištění bezpečnosti těchto vakcín je prioritou. Informace o reakcích po očkování jsou hlášeny, ověřovány a průběžně vyhodnocovány. Žádná z používaných očkovacích látek v současnosti nepředstavuje větší riziko ve vztahu ke zdraví, než je její přínos pro ochranu jednotlivých osob i celé populace. Jejich účinnost je potvrzená studiemi ze zemí, které v očkování pokročily nejdále (Izrael, Velká Británie).

Kampaň, do níž se Ateliér animované tvorby Fakulty umění Ostravské univerzity zapojil společně se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, představuje očkování jako cestu k normálnímu životu. Očkování spojuje s nadějí na uvolnění stávajících přísných protiepidemických opatření s tím, že zase bude možné chodit za kulturou, do kaváren, volně se pohybovat a sportovat bez omezení. Lidé by se neměli nechat odradit, když mají možnost chránit si své zdraví i zdraví svých blízkých. I v dalších letech bude potřeba stále počítat s přeočkováním podle toho, jak dlouho potrvá imunita po očkování nebo prodělané nemoci a jak zásadně se bude měnit samotný virus a vyskytovat jeho mutace. Potřeba osvěty k tématu očkování proti COVID-19 je stále aktuální a potřebná.

 

 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Fakulta umění Ostravské univerzity touto kampaní navazují na dřívější vzájemnou úspěšnou spolupráci v rámci podpory veřejného zdraví v oblasti bezplatného anonymního testování HIV/AIDS. V rámci prevence AIDS/HIV studenti Ateliéru animované tvorby v minulém roce vytvořili několik krátkých spotů, které měly charakter virálu, pro šíření na internetu. Cílem těchto virálů bylo informovat veřejnost na tuto bezplatnou službu, kterou nabízí Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě i snaha o rozšíření této informace prostřednictvím sociálních služeb a internetu do povědomí co největšího počtu lidí.