Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Pojmenovávání geografických objektů prostřednictvím barev je velmi častým jevem a pro příklad ani nemusíme chodit daleko. Stačí, když se dáte proti proudu řeky Ostravice směrem na Staré Hamry, a záleží jen na vás, jestli zvolíte cestu po moravské (pravé) nebo po slezské (levé) straně. Za vodní nádrží Šance, která zásobuje vodou celé údolí včetně Ostravy, se do Bílé Ostravice vlévá Černá Ostravice a tímto soutokem de facto vzniká řeka Ostravice.
V případě názvů vodních toků může mít toto černo-bílé označení několik významů. Černá a bílá barva se může vztahovat ke zbarvení vody či říčního dna. Černá barva označuje vodní toky s bahnitým dnem nebo se dnem, které obsahuje rašelinu; bílá barva zase písčité dno, popř. čistou průzračnou vodu, také může označovat bílé zbarvení vody způsobené odrážením slunečního světla od hladiny. Pokud tyto přívlastky u názvů vodních toků tvoří vzájemně opozici, může se jednat o pojmenování symbolické: barvy označují světové strany – bílá západ a černá sever, nebo je v případě přítoků či pramenů vodních toků bílé barvě přisuzován význam ‚pravý‘ a černé ‚levý‘.
V našem případě se jeví jako nejlogičtější vysvětlení vzniku názvů obou toků symbolické pojmenování podle místa, kde se nacházejí. Bráno proti proudu se Bílá Ostravice nachází napravo a Černá Ostravice nalevo od místa, kde do sebe vtékají. Podle vodohospodářů se však jedná o rozlišení na základě barvy geologického podlaží, tato rozdílnost zbarvení se projevuje nejzřetelněji při povodních na místě jejich soutoku.
 

Informační cedule na levém břehu řeky Ostravice.

Informační cedule na levém břehu řeky Ostravice (určováno proti proudu).


Informační cedule na pravém břehu řeky Ostravice.

Informační cedule na pravém břehu řeky Ostravice (určováno proti proudu).


 
 
Příště: Z moravsko-slovenskej toponymie. Pôvod názvov typu Skotňa/Skotně, Skotnice, Skoteň.