Konference je putovní a pod hlavičkou České kriminologické společnosti se koná už podeváté. Ostravská FSS přijala výzvu akci pořádat, aby mohla zájemcům z Ostravy zprostředkovat přístup k aktuálním kriminologickým výzkumům, a aby představila novou specializaci magisterského studia Sociální práce a kriminologie, která se v zimním semestru otevře prvním studentům.

Politický zločin, infrastruktura vymáhání sankcí nebo praní špinavých peněz, to jsou témata, která na letošní konferenci otevřeli zahraniční odborníci. V Česku se dosud významněji nediskutovala. Ostravské Kriminologické dny tak byly pro návštěvníky velmi podnětné.

„Globální boj proti zločinu se v českém kriminologickém prostředí příliš nedebatoval. V posledních dekádách však vznikla komplexní celosvětová infrastruktura boje proti terorismu, kyberkriminalitě nebo organizovanému zločinu. Vznikly nové vládní i nevládní instituce, zákony, mnohé obchodní korporace pak rozšířily svoje portfolio o aktivity a produkty namířené proti globálnímu zločinu. Málokdo ale vidí, jak tento systém funguje. Mnohé nástroje proti zločinu mohou být používány nevhodně, nebo dokonce diskriminačně a v konečném důsledku vytvářet útlak tam, kde dosud nebyl. Tyto globální trendy se promítají do lokálních politik a my bychom měli disponovat věděním, které tyto procesy umožňují pojmenovat, diskutovat a usměrňovat,“ uvádí Petr Kupka z FSS jedno z hlavních témat letošního ročníku, které bylo debatováno i na úvodním plenárním zasedání, kterého se zúčastnili i vědci z Metropolitní univerzity v Oslu a Norského institutu obranných studií.

Máme tady třeba zástupce různých nevládních organizací, kteří sdílí své zkušenosti v oblasti sociální práce s oběťmi, s pachateli trestné činnosti, s lidmi po výkonu trestu nebo z oblasti prevence kriminality. Obdobnou práci jako tito odborníci budou zastávat i absolventi studia Sociální práce a kriminologie.

Český kriminologický výzkum má dlouhou tradici v penologii. Zabývá se vězeňstvím, výkonem trestu odnětí svobody a silnou tradici má i ve viktimologii. „Kriminologické dny navštěvuje spousta expertů z praxe. Máme tady třeba zástupce různých nevládních organizací, kteří sdílí své zkušenosti v oblasti sociální práce s oběťmi, s pachateli trestné činnosti, s lidmi po výkonu trestu nebo z oblasti prevence kriminality. Obdobnou práci jako tito odborníci budou zastávat i absolventi studia Sociální práce a kriminologie,“ vysvětluje Petr Kupka, který je jedním z lektorů zmíněného studijního programu.

 

Na konferenci bylo deset odborných panelů. Na panelu o migraci, stigmatizaci a kriminalizaci, který jsme za redakci navštívili, hovořil o kriminalizaci a dekriminalizaci migrace v průběhu historie a hlavně ve 20. a 21. století v našem regionu Kamil Nedvědický z Ústavu pro studium totalitních režimů. Geografka Vendula Svobodová představila svůj výzkum o vězeňských regionech, včetně mýtů, které se s nimi pojí. Skupina autorů mimo jiné z ostravské FSS mluvila o strachu z kriminality ve znevýhodněných sousedstvích v Česku. Blok uzavřela témata spojená s Ukrajinou. Petr Pojman, který v posledních měsících monitoruje situaci přímo ve válečné zóně upozorňoval na institucionalizované násilí v Rusku, které se do konfliktu promítá. Jan Beer řešil systémové obtíže při integraci mladých ukrajinských uprchlíků a jejich šance na plnohodnotné zapojení do české společnosti.

Program Sociální práce a kriminologie bude vystavěný na sociologické tradici, podle které není zločin biologicky nebo psychologicky determinován, ale vzniká v komplexních sociálních interakcích. Něco může být za zločin považováno dnes, za pět let už to tak ale být nemusí.

„Program Sociální práce a kriminologie bude vystavěný na sociologické tradici, podle které není zločin biologicky nebo psychologicky determinován, ale vzniká v komplexních sociálních interakcích. Něco může být za zločin považováno dnes, za pět let už to tak ale být nemusí. Jako migrace, která může být v určitých fázích kriminalizovaná a v některých jiných kontextech oceňována. To samé platí o bydlení, kdy je mnoho praktik způsobujících újmu při poskytování nájemního bydlení přehlížena ve jménu ochrany zájmů pronajímatelů. Jak to bude za pár let je ale plně v rukou společnosti. Je pro nás důležité tuhle perspektivu vnést i do práce sociálních pracovníků. To je kriminologie, kterou chceme dělat tady v Ostravě,“ shrnuje Petr Kupka.

Mgr. Petr Kupka, Ph.D. bude na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity předávat své zkušenosti z různých vědeckých pracovišť v Česku a v zahraničí, včetně Itálie nebo Velké Británie. Věnuje se především výzkumu organizovaného zločinu, kontroly kriminality a městské marginality.