Svým doktorandům a doktorandkám nabízí Ostravská jedinečnou možnost, jak získat nové znalosti důležité pro výkon vědecké práce. Univerzita si na červen připravila Letní projektovou školu, která je od 13. do 16. 6. otevřená všem Ph.D. studentům napříč ročníky, fakultami i vědeckou specializací. Stačí se pouze zaregistrovat do 6. června na tomto odkaze.

Letní projektová škola se navíc bude konat v malebném prostředí města Štramberk, prakticky pod jeho proslulou Trúbou. Ubytování v místním hotelu Šipka, stejně jako strava, je pro účastníky zdarma. Náplní Letní školy budou odborné semináře a praktické workshopy vedené externími odborníky i místními lektory.

A na jaká témata se můžete těšit?

 • Zdroje financování výzkumu v EU
  Ing. Eva Hillerová – manažerka Technologického centra AV ČR
  (orientace v evropských dotačních programech; přehled ve směrech výzkumu; etika ve výzkumných projektech; současné trendy, co je nutno mít v projektech ošetřeno – praktická stránka)
 • Účelová podpora vědy a výzkumu
  Mgr. Martin Duda – člen předsednictva TAČR, Business Strategy Consultant IT4Innovations VŠB-TUO
  (typy dotačních programů – s důrazem na programy TAČR); trendy – zaměření programů; způsoby financování; hodnocení projektů; praktické tipy; na co si dát při psaní pozor)
 • Transfer technologií v ČR
  základní vymezení (smluvní výzkum, licence, spin-off…), trendy, praktické zkušenosti
 • Vědecké skupiny v zahraničí – Sdružení CZEXPATS
  doc. Ing. Vladimíra Petráková Ph.D. – spoluzakladatelka CZEXPATS, vedoucí skupiny na Heyrovského ústavu AV ČR
  RNDr. Michal Kolář, Ph.D. – člen týmu CZEXPATS, odborný asistent VŠCHT
  Mgr. Anna Altová – Ph.D. student UK
  (možnosti zapojení se do výzkumu v zahraničí; praktické zkušenosti; fungování dobré vědecké skupiny; příležitosti v neakademické dráze po absolvování Ph.D.)
 • Umění prezentace pro vědecké pracovníky
  doc. Mgr. Krzystof Gajdka, MBA, PhD
  Lektor v současné době přednáší několika univerzitách u nás i v zahraničí v oborech žurnalistika a sociální komunikace, IT, kulturologie, mediální komunikace a reklama. Vede kurzy tiskové advokacie na Vyšší odborné škole žurnalistiky Pedagogické univerzity v Krakově a na Vysoké škole ekonomické v Katovicích.
 • Mentoring, osobnostní rozvoj
  Ing. Kamila Pospíšilová – kouč, mentor, lektor pro osobnostní rozvoj
  (osobnostní rozvoj, vedení/motivace týmu v prostředí vědy a výzkumu, vykročení z komfortní zóny)

V případě dotazů kontaktujte manažerku projektu Ing. Pavlu Lazarovou na pavla.lazarova@osu.cz.