Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ostravská univerzita po celý letošní rok slavila výročí 30 let svobody a demokracie. Na sklonku podzimu velkolepé oslavy tohoto zásadního milníku vyvrcholily, a akademická obec i široká veřejnost si prostřednictvím řady pozoruhodných akcí opředených tématem svobody připomněla hodnoty a principy, na nichž jsme vystavěli pilíře naší současné demokratické společnosti.
Svoboda vyrytá v paměti Ostravy
„Samotná revoluce byla z velké části v rukou studentů, a proto taky od nás, studentů, přichází iniciativa na její připomenutí v Ostravě. Našim cílem je zřídit pamětní desku, která bude hodnotným uměleckým dílem a důstojnou připomínkou Sametové revoluce v Ostravě, která zde bohužel chybí,“ říká Stanislav Ožana, místopředseda Studentské komory Akademického senátu Ostravské univerzity.

Slavnostně odhalená deska věnovaná významným činům studentů. Foto: Martin Kopáček


Město Ostrava se díky iniciativě studentů Ostravské univerzity dočkalo vůbec první důstojné připomínky událostí, které se váží k významné roli studentů v naší nedávné historii. Dne 17. listopadu 2019 zástupci Studentské komory Akademického senátu Ostravské univerzity spolu s rektorem Janem Latou a ostravským sochařem Janem Šnébergerem odhalili netradičně pojatou pamětní desku na ul. Bráfova, jež bude uplynulé události a důležitý hlas studentů ve společnosti navždy připomínat.

Autor Jan Šnéberger Foto: Martin KopáčekBez studentů by revoluce nebyla!
Naše univerzita spojila síly s ostravskými hereckými ikonami v rámci unikátního edukačního projektu, který reflektuje absurdity, omezenost a útlak komunistického režimu. Pod taktovkou režiséra Daniela Šumbery spatřil světlo světa trojdílný miniseriál – silné příběhy s názvy Skripta, Talisman a Kamera protínají současnost s minulostí a zdůrazňují důležitost svobodné volby a vlastního názoru. Do natáčení se s nesmírným nadšením i zápalem zapojili studenti Ostravské univerzity, kteří se odhodlaně chopili své úlohy a předvedli zcela profesionální výkony.
https://www.youtube.com/watch?v=aZSMcWFCcD0
https://www.youtube.com/watch?v=q9bP6hDdA7s
https://www.youtube.com/watch?v=Eh73uUoGc0U
Ostrava zahalená do sametu
Nejen Ostravská univerzita v letošním roce sáhla po sametovém plášti. Do velkolepého projektu města Ostravy SametOVA!!! se zapojila třicítka kulturních i vzdělávacích institucí, které vzájemně spolupracovaly po celý rok a pro širokou veřejnost společně připravily nespočet akcí v duchu 30 let svobody a demokracie. Součástí oslav byl i čtyřdenní multižánrový program na Masarykově náměstí, kde nechyběla ani Ostravská univerzita. Slova svobody rozvířil moderátor Daniel Konczyna spolu s Jiřím Surůvkou, Janem Malurou, Liborem Magdoněm a Emou Ostřížkovou.

Daniel Konczyna, Ema Ostřížková, Jan Malura a Libor Magdoň debatovali nejen o studentském aktivismu.


Studenti včera a dnes
Ostravská univerzita nezapomněla ani na středoškolské studenty. Ve spolupráci s Gymnáziem Pavla Tigrida se na naší akademické půdě uskutečnily dvě besedy, které navštívilo dvě stě středoškoláků. Karel Hlaváček z katedry sociologie Filozofické fakulty s žáky živě diskutoval o významu, podobách a proměnách svobody v naší společnosti. Mezigenerační debatu o tom, jak během totalitního režimu vypadaly životy nejen studentů, započala Nina Pavelčíková spolu s Janem Malurou a Romanem Poláchem.

Nina Pavelčíková, Jan Malura a Roman Polách o studentech včera a dnes.Ikony na Ostravské univerzitě
Na Ostravskou univerzitu zavítali v rámci oslav i osobnosti, které se významně podílely na budování demokratické společnosti. V Galerii Fiducia vystoupil proslulý hudební kritik Jiří Černý, který vstoupil do paměti posluchačů především díky hudebním pořadům Antidiskotéky či Ro(c)kování. Dalším hostem Petra Kopeckého z katedry anglistiky a amerikanistiky byl význačný překladatel, amerikanista a první svobodně zvolený rektor Josef Jařab, jenž v Centru PANT debatoval o současném i minulém stavu českého školství a (ne)svobodě. O tom, kam se posunula česká společnost za posledních 30 let, diskutovala se studenty a moderátorem Romanem Videm z katedry sociologie Jiřina Šiklová, uznávaná socioložka, publicistka a odbornice v oblasti genderových studií.

Jiřina Šiklová a Roman Vido o (ne)svobodě.Umění je svoboda – svoboda je umění
V rámci nevšedního projektu Sedimenty sametu svou tvorbu mapující vývoj svobody představilo třicet českých a slovenských umělců všech věkových kategorií, ať už pamětníci režimů minulých či mladá generace, která své představy předlistopadové době načerpala především z vyprávění v hodinách dějepisu.
Výstavní projekt NĚKOLIK VĚT, realizován v prostorách Dolu Michal, byl přehlídkou výtvarných prací renomovaných umělců Ostravské univerzity, v některých případech výrazných osobností umělecké scény Sametové revoluce úzce spjatých s polistopadovou kulturní scénou Československa. Návštěvníci Dolu Michal se mohli seznámit i s tvorbou proslulého slovenského umělce Viktora Freša.
Jak vypadal rok 1989 v Ostravě, představili akademické obci i veřejnosti studenti z katedry dějin umění Filozofické fakulty. Výstava nazvaná Osmdesátýdevátý, jejíž vernisáž proběhla na děkanátu fakulty, se skládala z fotografií Jiřího Koudělky a dobových dokumentů ve formě koláží.

Svoboda v písních
17. října 2019 uběhlo přesně 80 let od prvního židovského transportu, který vyjel právě z Ostravy. U této příležitosti se sešly bývalé i nové členky obnoveného legendárního sboru ADASH a pod taktovkou doc. Tomáše Novotného nacvičily hebrejské písně, které publiku představily při vzpomínkovém koncertu v den tohoto osudového výročí. Koncert mimořádně zaštítil Jeho Excelence Daniel Meron, velvyslanec Izraele. Doc. Tomáš Novotný na letošním Akademickém dni obdržel Cenu rektora za vynikající dlouhodobou vzdělávací činnost pro Ostravskou univerzitu.

Oceněný doc. Tomáš Novotný a legendární sbor ADASH. Foto: Martin Kopáček


Svoboda mezi řádky
Katedra romanistiky Filozofické fakulty letos úspěšně hostila prestižní mezinárodní konferenci hispanistů, které se zúčastnilo přes dvacet odborníků ze všech koutů světa. Společným tématem byla proměna svobody v literatuře v závislosti na čase, místě a způsobu uchopení. „Svoboda je jednou z tvůrčích nutností, která se v umění dozajista odráží. Slouží také jako velmi častý literární motiv. Je zajímavé, že se důležitost svobody nejlépe demonstruje na literaturách zasazených v nesvobodných poměrech. Název konference byl Svoboda a svobody, což mělo upozornit na to, že svoboda není nárok či privilegium,“ dodává vedoucí katedry romanistiky Jan Mlčoch.
Děkujeme všem, kteří se s námi do letošních sametových oslav zapojili!