Boje na Ukrajině neustávají. Ze země již uprchlo před ruskou agresí přes dva miliony lidí, kteří hledají útočiště především v okolních zemích, jako je Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česko. V prvních chvílích jsme pozorovali nebývalou vlnu solidarity – ať už šlo o peníze, jídlo, ubytování, léky, transfery a sbírky. Je tato vlna pomoci pro jedince dlouhodobě udržitelná a zvládnutelná? Je v našich silách udržet takovou míru obětavosti pomoci druhým stále silnou, nebo můžeme z empatie brzy vyhořet? Co můžeme udělat pro to, abychom si udrželi chuť pomáhat? Můžeme pozorovat změny v porovnání s předchozími uprchlickými vlnami?

Na vaše dotazy jsou připraveni v přímém přenosu v pondělí 25. dubna od 18 hodin odpovídat rektor OU Jan Lata, expertka v oblasti sociální práce Kateřina Glumbíková a koordinátorka dobrovolníku ostravské pobočky Organizace pro pomoc uprchlíkům Barbora Čempelová. Pořad můžete sledovat na YouTubeFacebooku OU i celé řady partnerů. Událost akce na Facebooku najdete zde.

Ptejte se na cokoliv, co vás ohledně uprchlické krize zajímá – své dotazy pište na platformu Slido. Pokud se vám bude líbit jiná otázka, dejte jí svůj hlas. Hosté vám v přímém přenosu odpoví.

Představení diskutujících:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Jan Lata je lékař a profesor v oboru vnitřního lékařství. Do roku 2010 byl přednostou Interní hepatogastroenterologické kliniky FN a LF Masarykovy univerzity Brno. Ve stejném roce přešel na Lékařskou fakultu OU. Od roku 2015 je Jan Lata rektorem Ostravské univerzity. Jako rektor cíleně pracuje na tzv. třetí roli univerzity – rozvoji regionu, společenské angažovanosti a kooperaci. V roce 2016 se stal Členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.

doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.

Kateřina Glumbíková je výzkumnicí a odbornou asistentkou působící na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci své výzkumné i pedagogické činnosti se věnuje zejména tématu reflexivity v sociální práci s rodinami a responzivní evaluaci spojené s plánováním na individuální i komunitní úrovni. Obě tyto roviny zájmu spojuje autorka v řadě svých publikací zaměřených na žitou zkušenost matek a dětí bez domova a interakcí praxe sociální práce s podmínkami soudobé společnosti.

Barbora Čempelová

Barbora Čempelová, koordinátorka dobrovolníků ostravské pobočky Organizace pro pomoc uprchlíkům, lektorka osvětového programu, koordinátorka dobrovolnické Iniciativy Vlny solidarity – hnutí, které se zabývá expedicí a distribucí humanitární pomoci v řeckých uprchlických táborech – dobrovolnice a máma dvou synů.

V médiích se objevuje velké množství informací, názorů a postojů, ve kterých může být obtížné se zorientovat. Proto je tady FactumOU, online pořad Ostravské univerzity, ve kterém odborně a zároveň srozumitelně rozebíráme témata, která právě ve společnosti rezonují.

Podívejte se na minulé díly pořadu zde: