Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Představte si, že jdete navštívit starší kolegyni na kardiochirurgické oddělení, je po vážné srdeční operaci s mimotělním krevním oběhem a zavedením umělé srdeční chlopně, a pacientka po dvou třech větách o zážitcích z nemocnice mění téma na Vaši dovolenou na Korsice, zajímá se o geografii i kulturu ostrova a nadšeně komentuje Vaše turistické znalosti o původu korsičtiny. Po hodince v nemocniční jídelně odcházíte osvěženi domů…  Je to zážitek starý osm let, ale mám jej stále v živé paměti, protože je pro mě jediným svého druhu.
Některé kolegyně jsou zkrátka neobyčejné a Stella Nangonová, pro katedru anglistiky obecně Stellinka, k nim patří: křehká, jemná dáma s laskavým úsměvem, zároveň žena velmi pevných zásad, nesmiřitelná vůči nepoctivosti a lajdáctví, mimořádně pracovitá a systematická a současně milovnice žánru fantasy s citem pro výtvarné umění a architekturu.
Její osobnost i odborné a manažerské kompetence byly pro katedru anglistiky dlouhá léta určující a nepostradatelné – zatímco se lidé na postu vedoucího katedry po celé desetiletí často střídali, Stella svou agendu tajemnice neopouštěla a neúnavně zajišťovala nejen dynamický provoz katedry se stoupajícím počtem studentů, ale podílela se podstatným způsobem také na jejím rozvoji. Byla hlavní autorkou mnoha studijních plánů, v 90. letech připravila program masově navštěvovaných rekvalifikačních kurzů učitelů (nejen) ruštiny, ve spolupráci s lektory Britské rady vytvářela na katedře moderní systém výuky jazykových cvičení… Zkrátka mnohé z toho, na čem na katedře dodnes stavíme, nese Stellinčinu pečeť – včetně sdílených hodnot, mezi nimiž vždy dominovala kolegialita, zájem o výuku, partnerský přístup ke studentům a péče o ně.
Přestože práce měla a stále má u Stelly výsadní postavení, věnovala se vždy i mnohému jinému: vedle literatury také cestování a horské turistice a pak hlavně lidem – vždy ochotná vyučovat, doučovat, překládat a korigovat pro kolegy, přátele a přátele přátel a odměny odmítala, že se přece jedná o drobnou pomoc. K převzetí výplaty za sérii hodin angličtiny pro dceru své blízké kolegyně se jednou nechala přesvědčit až argumentem, že peníze třeba může poslat Výboru dobré vůle Olgy Havlové, a tak se i stalo.
Stella Nangonová k ostravské anglistice neodmyslitelně patří, vepsala se do srdcí dlouhé řady kolegyň a kolegů a několika generací studentů a vepisuje se dále: oslava velkých kulatých narozenin je za námi a začíná další semestr – a Stellinka v rozvrhu nechybí, je nám ctí mít neobyčejnou kolegyni poblíž.
Renáta Tomášková
PhDr. Stella Nangonová se narodila roku 1938 ve Frenštátě pod Radhoštěm, anglistiku vystudovala spolu s bohemistikou na brněnské univerzitě v 60. letech a po krátkém působení v ostravské jazykové škole nastoupila na katedru cizích jazyků tehdejší Pedagogické fakulty v Ostravě. Až do vzniku současné katedry anglistiky tak vyučovala především „lektorskou“ angličtinu pro studenty jiných oborů, se vznikem studijního programu Anglický jazyk a literatura na samém počátku 90. let se soustředila na kulturní studia Velké Británie a britskou historii a také jazyková cvičení. Společně s prof. Jaroslavem Peprníkem z katedry anglistiky Palackého univerzity v Olomouci vydávali od přelomu 70. a 80. let postupně čtyři díly učebnice Angličtina pro jazykové školy, od 90. let připravovala a publikovala již dr. Nangonová sama její nové, upravené vydání. Učebnice, jejíž texty spojuje všední i sváteční život fiktivní rodiny Prokopovy, je oblíbená dodnes. Vedle ní vytvořila dr. Nangonová celou řadu dalších publikovaných i nepublikovaných studijních materiálů pro studenty anglického jazyka.