Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Chtěli byste v rámci svého studia vyjet do zahraničí a načerpat tam nové zkušenosti a inspiraci? Láká vás cestování a objevování dálných světadílů, ale v dosavadní nabídce výjezdů Erasmu+ jste nenašli svou zemi zaslíbenou? Nevěšte hlavy, Ostravská univerzita pro všechny své doktorandy otevřela novou PhD sekci v rámci Mobilitního programu VIA. Nyní si můžete zvolit univerzitu či návaznou instituci kdekoli ve světě a Ostravská univerzita vám prostřednictvím stipendia uhradí až 90% předpokládaných nákladů.
Až do 31. května 2019 můžete podávat své návrhy s podrobnými informacemi o vámi zvolené instituci a přibližnými potřebnými financemi. Součástí musí být taktéž pozvání tutora ze zahraniční instituce, váš životopis v českém jazyce a studijní výsledky za uplynulý semestr. Podmínkou je vyjet na studijní pobyt či stáž na min. 60 či max. 180 dní, a to v následujícím akademickém roce 2019/2020.
Uchazeče čeká výběrové řízení, jehož součástí bude i jazykové testování, přičemž je nutno prokázat komunikační znalost jazyka mobility minimálně na úrovni B1. Výběrová komise bude posuzovat i odůvodnění a potenciální přínos zvolené mobility jak pro domovskou instituci, tak i pro samotného studenta. Všechny potřebné informace včetně přihlášky nalzenete v níže uvedené příloze. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte Mgr. Bojanu Yazicioglu z Centra mezinárodní spolupráce (bojana.yazicioglu@osu.cz).
Příliš dlouho neváhejte a využijte neopakovatelnou možnost rozšířit si obzory a získat jedinečné zkušenosti v zahraničí!

Stáhnout (PDF, 357KB)


Stáhnout (XLSX, 47KB)