Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dr. Jan Ženka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty OU společně s prof. Petrem Pavlínkem z Karlovy univerzity publikovali v jednom z nejprestižnějších mezinárodních časopisů Environment and Planning A článek o dopadech automobilového průmyslu na regionální rozvoj.
Autoři se zabývají otázkou, do jaké míry přispívají firmy na jednotlivých patrech produkčních sítí automobilového průmyslu rozvoji hostitelských regionů. Případová studie českého automobilového průmyslu zahrnuje analýzu kvantifikovatelných dopadů firem na regionální rozvoj v podobě pracovních míst, mezd, korporátních daní, reinvestic a dodavatelských vazeb na místní firmy.
Byl potvrzen předpoklad, že automobilky a dodavatelé tzv. 1. řádu – tedy sofistikovaných dílů a modulů – vykazují výrazně vyšší přidanou hodnotu, mzdy a daňové odvody než dodavatelé nižšího řádu, kteří se orientují na jednodušší díly a součástky. Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami firem se navíc dlouhodobě zvyšuje. Automobilky a dodavatelé sofistikovaných dílů v zahraničním vlastnictví navíc v průměru více odebírají od českých firem. Naproti tomu bylo zjištěno, že tato skupina firem na českém území má v průměru slaběji rozvinuté tzv. strategické nevýrobní funkce s vysokou přidanou hodnotou (např. výzkum a vývoj, marketing a poprodejní služby) oproti dodavatelům nižšího řádu. V kontextu české ekonomiky tedy automobilky a globální dodavatelé 1. řádu v zahraničním vlastnictví dosahují vysoké produktivity práce a mezd spíše na základě úspor z rozsahu (velkosériové polo-automatizované výroby) než vlastní inovační aktivity.
platy
daně
dodavatelé
Článek je volně ke stažení např. zde.
Citace:
Pavlínek, P., Ženka, J. (2016): Value creation and value capture in the automotive industry: Empirical evidence from Czechia. Environment and Planning A, doi:10.1177/0308518X15619934 (WoS; IF = 1.604; 1. kvartil v geografii)