Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 10. – 12. května 2018 se na Ostravské univerzitě, Fakultě sociálních studií uskutečnila koordinační schůzka v rámci programu Social work and Social Economy (SOWOSEC), které se zúčastnili zástupci těchto partnerských vysokých škol:
• FH CampusWien, Rakousko
• Debreceni Egyetem, Maďarsko
• Uniwersytet Slaski w Katowicach, Polsko
• Universitatea Babeş-Bolyai of Cluj-Napoca, Rumunsko
• Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Německo
• Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
• Ostravská univerzita, Česká republika.
V úvodu jednání zástupci prezentovali zprávy ze svých domovských univerzit. Následně diskutovali o zkušenostech z Jarní školy a z kurzu Interkulturní projektový management (ICPM) včetně možností financování v příštím roce. Dalším bodem setkání byly výjezdy
a příjezdy vyučujících i studentů a diskuze o současných učebních osnovách na každé univerzitě. V závěru setkání se zástupci dohodli na příští schůzce koordinačního výboru SOWOSEC, která se uskuteční 7. prosince 2018 ve Vídni.
Mgr. Šárka Dořičáková
koordinátor SOWOSEC
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita