Jedná se o první výstavu, kde se historici umění odborně zaměřili na dosud opomíjenou problematiku sakrální architektury Církve československé husitské, jež si ve své době kladla za cíl přinést věřícím zcela nové pojetí estetického (uměleckého) prožitku a zároveň plnila novou funkci zahrnující komunitní, kulturní a společenský život. Veliký architektonický rozmach demonstrují autoři výstavy na příkladu sakrálních budov Církve československé husitské, prezentují desítky současných i dobových fotografií a stavebních plánů méně známých i uznávaných architektů jako byl Josef Gočár nebo Pavel Janák. Výstava seznamuje s dějinami církve, ale především s architekturou, která se pojí se zakládáním nových kostelů a modliteben hledajících svůj vlastní architektonický styl. „Najedeme zde řadu budov, které už dnes neslouží svému účelu, jiné čelí specifickým problémům a výzvám, jiné jsou již kulturními památkami a některé jsou veřejnosti naprosto neznámé,“ uvádí jedna z autorek výstavy doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.

Budovy sboru Církve československé husitské jsou dodnes například v Ostravě Přívoze, ve Vítkovicích, v Michálkovicích, v Radvanicích, ve Vratimově, v Rychvaldě, v Polance a v dalších ostravských městských částech i v přilehlých obcích. Návštěvníci výstavy budou sami překvapeni, kolik kostelů a sborů vzniklo v meziválečném období na Ostravsku, které jsou dnes mnohdy skryty v zástavbě anebo slouží zcela jinému účelu. Autoři seznamují s jejich historií i okolnostmi vzniku a divákovi odhalují jejich architektonickou výjimečnost.

Přijměte naše pozvání na výstavu, která se koná v galerii Na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity na Mlýnské ulici a potrvá do konce února 2022.

Vernisáž výstavy se konala v pátek 3. 12., zahájila ji proděkanka pro rozvoj FF OU Michaela Závodná a jeden ze spoluautorů výstavy Martin Strakoš z Národního památkového ústavu. Zdravici pronesl také biskup-patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta. Autory výstavy jsou Lenka Popelová z katedry architektury Stavební fakulty ČVUT a z katedry dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty OU, Martin Strakoš z Národního památkového ústavu a Marcel Sladkowski z Církve československé husitské, autorem fotografií je Aleš Luzar a Roman Polášek.

Výstava byla podpořena Statutárním městem Ostrava v rámci projektu s názvem Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU II, ev. č. smlouvy 1011/2021/ŠaS