Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Fakulta sociálních studií Ostravská Univerzita a Advey services s.r.o. pořádají: KONFERENCI K MEZINÁRODNÍMU DNI RODINY 15.5.2017 s názvem INformal!!! Rodina a neformální péče v ČR
Odborná konference se bude konat dne 15.5.2017 na Fakultě sociálních studií OU na Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00 v posluchárně SB 205. Prezence začíná v 8:30.
Odbornou garantkou konference je Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D., která ke konferenci INformal!!!, Konferenci o rodinné péči o dlouhodobě nemocné v České republice uvádí: „Mým přáním je, aby konference INformal otevřela veřejnou debatu nad problémy, které musí rodinní pečovatelé o dlouhodobě či vážně nemocné řešit, aby zpřístupnila informace a vzájemně propojila různé obory a odborníky, kteří se na různých formách neformální péče a podpory neformálních pečovatelů podílejí. V neposlední řadě, aby vyzvala obce a města k zapojení do řešení a realizace účinné podpory a její dostupnosti pečujícím rodinám.
Myšlenka uspořádat konferenci na téma podpory neformálních pečovatelů je inspirována aktivitami, které jsou zaměřeny především na pečovatele o (nejen) děti s různými typy postižení. Také pečující rodiny s dlouhodobě nemocným překonávají mnoho překážek a jen jejich vůle postarat se o bližního doma, nestačí. V praktickém životě totiž chybí dostatek informací o neformální čili rodinné péči a neinstitucionálních forem pomoci pečovatelům, kteří pečují o své nemocné blízké. Některé nemoci jsou náhlé s rychlou progresí, jiné vleklé s postupně se zhoršující prognózou. Je nutné myslet na nemoci duševní a zátěž, která je na všechny pečující rodiny a blízké kladena. Proto by odborníci příbuzných oborů, ošetřující lékaři i zástupci obcí měli být informováni o možnostech a službách, které pečující rodiny mohou využívat. Konference není jedinou aktivitou, kterou chce Fakulta sociálních studií OU podpořit řešení otázek rodinné péče o dlouhodobě nemocné. Výzkumný tým fakulty připravuje projekty v oblasti neformální péče. Vítám dotazy či možnosti spolupráce na emailu iva.kuznikova@osu.cz“.
Iva Kuzníková